slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

27 stycznia 2020: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, proklamowany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 1 listopada 2005 r. Podczas 34. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2007 r., kraje członkowskie przyjęły Rezolucję nr 61, zobowiązującą Organizację do zaangażowania się w upowszechnianie wiedzy i w edukację na temat Holokaustu i w ten sposób przeciwstawiania się wszelkim próbom zaprzeczania mu jako wydarzeniu historycznemu. Rezolucja przyjęta została w związku z wcześniejszym apelem ONZ o rozwijanie we wszystkich krajach członkowskich programów edukacyjnych na ten temat, stanowiących ważny element zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości.

Dzień służy podkreśleniu znaczenia wszelkich działań przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom nietolerancji, prowadzącym do aktów przemocy i prześladowań.

Tegoroczne hasło „75 lat po Auschwitz – edukacja i pamięć o Holokauście na rzecz sprawiedliwości na świecie” (75 years after Auschwitz - Holocaust Education and Remembrance for Global Justice) nawiązuje do rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia 1945 roku.

Rok 2020 to także 75. rocznica zakończenia II wojny światowej i powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także jej największej agendy: Organizacji ds. Wychowania, Nauki i Kultury – UNESCO. Obie one postawiły sobie za cel budowanie sprawiedliwego, uczciwego świata poprzez podejmowanie wszelkich działań zapobiegających powtórzeniu się doświadczeń takich jak II wojna światowa. Hasło tegorocznych obchodów podkreśla nieprzemijające znaczenie wspólnych działań całej społeczności międzynarodowej przeciwko wszelkim formom nie tylko antysemityzmu, ale także uprzedzeń na tle rasowym, zagrażających poszanowaniu praw człowieka, w tym najważniejszemu z nich – prawu do godności.

UNESCO od lat przywiązuje ogromną wagę do edukacji na temat Holokaustu, prowadząc specjalną stronę poświęconą tej tematyce w swoim portalu, wydając publikacje oraz promując szeroko rozumianą edukację obywatelską.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w naszej szkole przeprowadzono dyskusje tematyczne w klasach oraz zaprezentowano gazetkę okolicznościową na tablicy UNESCO przed wejściem do sali A2 (77).

Wojciech Heczko,
Szkolny Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO.