slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w I LO

Trwa międzynarodowa wymiana cyfrowa ze szkołą Da Vinci College w Purmerend w Holandii. 22 uczniów i uczennic I LO z klas 3a, 3g, 2b, 2c, 2d, 2e, 2bn i 2en z 22 Holendrami i Holenderkami z partnerskiej w tym projekcie szkoły z wykładowym angielskim realizują cele z Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Global Goals/Sustainable Development Goals), przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku.
Projekt Global Goals powstał, byśmy do 2030 roku zadbali o planetę, ludzi, dobrobyt, pokój i partnerstwo w takich obszarach jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, czy sprawiedliwość społeczna. 
W I LO zajęliśmy się wzorcami zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz tym, jak przeciwdziałać zmianom klimatu i ich skutkom. Wymiana cyfrowa oznacza, że uczniowie z obydwu krajów kontaktują się online za pośrednictwem komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych i poczty elektronicznej. Wartością dodaną naszej wymiany jest, rzecz jasna, aspekt kulturowy, poznawczy i edukacyjny – językowy. 
Kontakt ze szkołą w holenderskim Purmerend nawiązał w 2019 roku nauczyciel języka angielskiego pan Krzysztof Lejwoda.
Katarzyna Dytkowska