slider
slider
slider
slider

Dodatkowe dni wolne

W związku z trwającą pandemią koronawirusa i przesuniętymi egzaminami maturalnymi

dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych zostają zmienione.

W dniach 4-6 maja 2020 będą odbywać się lekcje poprzez zdalne nauczanie.

Nowe dni wolne to zgodnie z ustalonym harmonogramem przebiegu matur

8 - 10 czerwca 2020 r.


Marek Chrzanowski - dyrektor szkoły