slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Dzień Pamięci Ofiar Katynia

W dniu 13.04 przypada dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, ustanowiony w 2007 roku przez Sejm RP.

Wiosną 1940 roku, na mocy decyzji Biura Politycznego Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, NKWD dokonało zbrodni w Katyniu, Twerze, Charkowie i Kijowie, zginęło co najmniej 21 tysięcy obywateli Polski. Zostali zabici strzałem w tył głowy.

13 kwietnia 1943 roku Niemcy opublikowali informacje o odkryciu masowych grobów polskich oficerów. Do prac ekshumacyjnych zaprosili przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, także rząd RP na emigracji zwrócił się z notą do MCK o zbadanie sprawy. To posłużyło Stalinowi do oskarżenia Polski o współpracę z Niemcami i zerwania stosunków dyplomatycznych. Władze sowieckie obarczyły odpowiedzialnością za zbrodnie Niemców, tak zrodziło się kłamstwo katyńskie.

Niezależni eksperci wykazali jednoznacznie na odpowiedzialność Związku Sowieckiego.

Sowieci nie ustawali w próbach zakłamania zbrodni, w 1946 roku w trakcie procesu w Norymberdze, starali się przypisać zbrodnię katyńskiego ludobójstwa Niemcom. Przez długie powojenne lata władze w Moskwie i rządzący Polską komuniści ukrywali prawdę.

W PRL cenzura blokowała wszelkie próby wskazania sprawców.

Dopiero w 1992 roku, już po upadku Związku Sowieckiego, ówczesny prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał Polsce kopie dokumentów dokonanej zbrodni.

W 2005 roku Rosja wszczęła śledztwo, zakończone stwierdzeniem, iż zbrodnia na polskich jeńcach nie był ludobójstwem lecz zwykłym przestępstwem. Ta zbrodnia nigdy nie została osadzona.

Wśród 21768 pomordowanych było: 18 generałów, 350 pułkowników, tysiące oficerów, 6 tysięcy policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, oficerowie rezerwy; prawnicy, lekarze nauczyciele... - kwiat polskiej inteligencji. Ludzie ci stanowili ok. 25% elity intelektualnej II RP.

W Katyniu, Charkowie i Miednoje Stalin chciał pogrzebać polski sen o wolności. Prawda nie dała się zgładzić. Zbrodnia katyńska była najbardziej traumatycznym doświadczeniem polskiej wspólnoty w czasie II wojny światowej.

Marzena Grabczak
Alicja Lewtak -Siczek.