slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Europejski Dzień przeciw Karze Śmierci

Kara śmierci to morderstwo popełnione z największą premedytacją”

Albert Camus

10 października w Unii Europejskiej - a więc i w Polsce –obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Oporu przeciw Karze Śmierci. Nazywany jest świętem życia bez cienia kary śmierci. Nie ma tego cienia bezpośrednio nad nami i nad wieloma szczęśliwymi społeczeństwami. Warto pamiętać, że to właśnie Unia Europejska jednogłośnie ustanowiła 10 października dniem wolności od kary śmierci.

Na świecie pokusa karania śmiercią trwa. Wciąż ulega jej część Stanów Zjednoczonych. Wielkie połacie globu - jak Chiny - wciąż praktykują karanie śmiercią. I podobnie sąsiadująca z Polską Białoruś. Na tym tle wyraźnie widać, że 10 października przeciwnicy karania śmiercią w Polsce mogą z przekonaniem świętować naszą przynależność do strefy wolnej od groźnego cienia.

Ale czy ta wolność jest naprawdę ugruntowana i bezpieczna? Z jednej strony - TAK. Odrzucenie kary śmierci właśnie, wolność od niej - to istotna i niezbywalna część prawnego i moralnego dorobku Unii Europejskiej. Wciąż można na to liczyć.

Przyznając sobie prawo do orzekania kary śmierci społeczeństwo i państwo narusza fundament prawczłowieka: niezbywalną godność jednostki. Konsekwencją niezbywalnej godności jest bezwarunkowe nienaruszalne prawo do istnienia.