slider
slider
slider
slider

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

228 lat temu została uchwalona na Sejmie Wielkim Konstytucja 3 Maja. Była dokumentem troski o państwo polskie, próbą ratowania Rzeczpospolitej po I rozbiorze. Konstytucja, pierwsza w Europie i druga na świecie, wprowadzała nowoczesne zasady ustrojowe - trójpodział władzy i zasadę zwierzchnictwa Narodu, które są do dzisiaj podstawą demokratycznych rozwiązań ustrojowych. 
W związku z tą rocznicą, jak co roku, zorganizowane zostały uroczystości patriotyczne rozpoczynające się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Józefa. Następnie zgromadzeni przeszli przed pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie złożone zostały wiązanki i zapalone znicze.

A. Bodeńko