slider
slider
slider
slider

27 stycznia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Auschwitz nie spadło z nieba”

W tym roku obchodzimy 75 rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz – Birkenau. Rocznicę otwarcia bram piekła.

Holocaust to jedna z najczarniejszych kart w historii ludzkości. To zagłada, ludobójstwo, eksterminacja, zespół działań stworzonych przez Niemców, aby całkowicie zgładzić naród żydowski.

Przed wybuchem II wojny światowej w Polsce żyło ponad 3 miliony Żydów. W wielonarodowościowej Rzeczpospolitej co 10 obywatel był Żydem. Mieszkali przeważnie w miastach. W Warszawie stanowili 30% mieszkańców, w Krakowie - 25%, w Łodzi – 40%. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy na terenach okupowanych przystąpili do prześladowania Żydów. Od jesieni 1939 roku wprowadzili obowiązek noszenia przez nich opasek z gwiazdą Dawida, a w 1940 roku zaczęli przesiedlać ich do gett. Najważniejsze powstały w Warszawie, Łodzi, Krakowie. Ludność żydowska nie mogła opuszczać gett, otrzymywała głodowe racje żywnościowe, musiała ciężko pracować, często chorowała na tyfus i inne choroby zakaźne. Śmiertelność w gettach była bardzo wysoka. Również w Puławach od października 1939 roku do 28 września 1939 roku istniało getto. Było to drugie getto w Polsce po Piotrkowie Trybunalskim.

W 1942 r. Niemcy podjęli decyzję o wymordowaniu wszystkich Żydów w Europie, co nazwali „ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”. Narzędziem do osiągniecia tego celu stały się obozy zagłady (obozy śmierci), zakładane przez Niemców na ziemiach polskich, m. in. Auschwitz- Birkenau, Treblinka, Sobibór, Majdanek, Bełżec, Chełmno na Nerem.

Obóz Auschwitz został założony w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II–Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwoliła 27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona. Dzień jego wyzwolenia – 27 stycznia - Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

 

A.Janicka, T. Bogusz, I. Czyż