slider
slider
slider
slider

80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę - Światowy Dzień Sybiraka

Osamotnieni i zdradzeni przez aliantów polscy Bohaterowie wojny obronnej 1939 r. zostali uhonorowani przez mieszkańców Ziemi Puławskiej podczas Mszy Św. we włostowickim kościele p.w. św. Józefa.
Następnie zgromadzeni udali się na okoliczny cmentarz parafialny, gdzie nastąpiło uroczyste umieszczenie ziemi pobranej z grobu ppłk-a Macieja Kalenkiewicza ps. "Kotwicz" w pomniku "Polakom Poległym i Pomordowanym za Wiarę i Ojczyznę na Kresach Wschodnich".
Spotkanie zaszczyciły liczne delegacje i poczty sztandarowe pod przewodnictwem pocztu wystawionego przez Światowy Związek Żołnierzy AK-WIN Koło w Puławach.
Gospodarzem uroczystości było Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych.
W przeddzień rocznicy agresji sowieckiej, w dn. 16.09.2019 r. uczniowie I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego uczestniczyli w konferencji edukacyjnej w 30. rocznicę powstania Związku Sybiraków Oddział w Lublinie, zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przez lubelski IPN pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnaka, Lubelskiej Kurator Oświaty Teresy Misiuk oraz Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka.

Tomasz Kraszewski