slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Światowy Dzień Sybiraka

Dn. 17.09.1939 r. walcząca z niemieckim agresorem Polska została zaatakowana od wschodu przez Armię Czerwoną. Polacy, zamieszkujący wschodnie województwa Rzeczypospolitej znaleźli się pod okupacją sowiecką i podobnie jak Polacy zamieszkujący tereny pod okupacją niemiecką stali się ofiarami terroru. Sowiecki okupant nie przestrzegając Konwencji Genewskiej potraktował Żołnierzy Wojska Polskiego, jeńców wojennych jako więźniów, zamykając ich w obozach, następnie dokonując na nich zbrodni wojennej.

Polska ludność cywilna, niejednokrotnie stanowiąca rodziny pomordowanych oficerów została zesłana na wschód ZSRR. Podróż na miejsce zsyłki w wagonach towarowych trwała po kilka tygodni. Ci, którym udało się przeżyć podróż i dotrzeć do celu zostali poddani katorżniczej pracy  i umierali z zimna, głodu oraz wyczerpania. W latach 1940 – 1941 Sowieci przeprowadzili cztery zbiorowe deportacje Polaków na Sybir.

Związek Sybiraków przyjmuje, że wywieziono w sumie ok. 1,35 mln Polaków na tereny „nieludzkiej ziemi”.

Gehennę naszych rodaków pokazują muzea na ziemiach polskich, szczególnie Muzeum Katyńskie, znajdujące się w Warszawie na terenie byłej Cytadeli, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy też Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, którego otwarcie nastąpiło również  dn. 17.09.2021 r.

Uroczystości upamiętniające agresję Związku Sowieckiego na Polskę, która warunkowała rozpoczęcie II wojny światowej przez Niemcy miały miejsce  dn. 17.09.2021 r. w Parafii p.w. Św. Józefa  we Włostowicach.

Kulminacyjną część spotkania stanowiła Msza Św. w Kościele p.w. Św. Józefa, następnie zgromadzeni wierni na Cmentarzu Parafialnym we Włostowicach, pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Kresach Wschodnich złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe wystawione przez Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Technicznych oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy, a także Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych, będące jednocześnie koordynatorem spotkania.

Tomasz Kraszewski
Tomasz Piotr Panek
Marek Rzeszutko