slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Akcja "Zapal pamięć"

',[…] i jedynego pragnienia, jakie podświadomie odczuwa każdy człowiek- przetrwania w pamięci innych”. 
G. Herling- Grudziński

  Bo i któż z nas nie myśli o tym, co czeka go w przyszłości, gdzie poprowadzi los, jakich na swej drodze spotka ludzi, a w końcu czy po naszym odejściu ktoś wspomni dobrym słowem, zapalając symboliczne światełko?…Na tych odwiecznych pytaniach skonstruowany jest byt człowieka, tak trudny i nieodgadniony jak on sam.
  Pięknym i stosunkowo młodym przedsięwzięciem, poświęconym wymienionym przeze mnie ideom jest akcja ,,Zapal pamięć” organizowana w kilku puławskich szkołach i organizacjach przez p. Zbigniewa Kiełba. Już po raz kolejny przyłączyło się do niej Niepubliczne Gimnazjum, a w tym roku też I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. 


  Razem z kolegą- p. Markiem Rzeszutko miałam przyjemność opiekować się tą akcja w naszej szkole. Bardzo chętna do pomocy była młodzież z mojej wychowawczej klasy-1c. To oni od 15 do ostatniego dnia października na czwartej godzinie lekcyjnej zbierali znicze, pukając do wszystkich sal lekcyjnych szkoły i internatu. Sumienność i dobre zorganizowanie nie zawiodły- 1112 zniczy to suma niebagatelna, zwłaszcza że w zeszłym roku cała edycja zamknęła się w liczbie 1080. Ale nie o liczbę nam przecież chodziło, to przede wszystkim wzorowa postawa, jaką odznaczyli się uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem dążyli do tego, aby wesprzeć to szlachetne przedsięwzięcie. 
  Pragniemy szczególnie podziękować klasie 2 d, która ofiarowała aż 350 zniczy, na uznanie zasłużyli też uczniowie klasy 2 b, którzy przynieśli 225 zniczy i kl.2 cg-144 znicze. 
  Ukoronowaniem szkolnej części akcji było przejście na puławskie nekropolie przy ul. Włostowickiej i Piaskowej. Młodzież pod naszą opieką odszukała groby zasłużonych nauczycieli i absolwentów I LO, aby je uprzątnąć i zapalić na nich symboliczne światełka. Jak co roku odwiedzanie tych miejsc jest dla nas wyjątkową lekcją historii. Zaś dla wszystkich młodych, tą najpożyteczniejszą – wiarą w to, że warto pamiętać… 
  Zakończenie akcji ,,Zapal pamięć” przewidziane zostało na 7 i 8 listopada, gdzie podczas miejskich ,,Zaduszek historycznych” odczytane będą biogramy 30 puławskich obrońców utraconej ojczyzny. Zaś znicze zebrane w Gimnazjum i I LO dołączą do wszystkich, które zapłoną na zapomnianych grobach puławskich nekropolii… 
Edyta Dzwonnik