slider
slider
slider
slider

Akcja "Zapal pamięć"

"Jak nie szanować jesieni,
siostry listopada, tego co królowanie
blaskiem świec rozpocznie,
co w swoim majestacie uczy nas pokory,
tego co na cmentarze wzywa nas corocznie"
T. Wywrocki

Uczniowie naszej szkoły, chcąc uczcić pamięć zmarłych - zasłużonych, lecz zapomnianych mieszkańców Puław jak co roku wzięli udział w akcji pod nazwą "Zapal pamięć". Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia jest p. Zbigniew Kiełb, pracownik Muzeum książąt Czartoryskich w Puławach. Pierwszy etap przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od zbiórki zniczy, która w naszej szkole trwała trzy tygodnie. 31 października klasa 2e naszego Liceum pod opieką p. Edyty Dzwonnik udała się na włostowicki cmentarz, aby uprzątnąć zapomniane groby i zapalić na nich znicze - znak pamięci i szacunku wobec tych, którzy odeszli.

O godzinie 8.30 zebraliśmy się pod Domem aleksandryjskim, aby pojechać na cmentarz. Przydzielono nam sektor w najstarszej części nekropolii, gdzie znajdowały się nagrobki zasłużonych dla naszej szkoły osób, państwa Mackiewiczów oraz Kellerów. Następnie w różnych częściach cmentarza szukaliśmy innych, zasłużonych nauczycieli i absolwentów I LO, gdzie również zapaliliśmy znicze. Odwiedzenie tego miejsca było dla nas żywą i bardzo wartościową lekcją historii. Dowiedzieliśmy się kim byli i kiedy żyli ludzie, którzy kiedyś tworzyli barwną historię miasta i kraju.
Trzecim, finalnym etapem akcji "Zapal pamięć" będzie uroczysta deklamacja biogramów 30 bohaterów powstań narodowych z lat 1794 - 1944, są to patroni puławskich ulic. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 5 listopada w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej.
Bezpowrotnie mijają dni, nieubłaganie płyną lata, a mądrzy ludzie potrafią pamiętać o tych, którzy już odeszli, bo inaczej naprawdę pozostaną martwi ...

Julia Wnuk z kl. 2e
opiekun Edyta Dzwonnik