slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Dopalacze kradną życie!

Dopalacze to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.

Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. Dopalacze zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany.

W grupie dopalaczy znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy:

1) o działaniu pobudzającym,

2) o działaniu halucynogennym,

3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany.

Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki mogą wystąpić różne niepokojące symptomy nawet po jednokrotnym zażyciu dopalacza:

• silne rozdrażnienie,

• gwałtowne wahania nastroju,

• zaburzenia świadomości,

• zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,

• zwolnienie czynności serca oraz niskie ciśnienie tętnicze,

• agresja,

• stany depresyjne,

• halucynacje połączone z napadami lęku,

• bóle głowy,

• kołatanie serca.

Osoba prezentująca objawy przedstawione powyżej lub gdy jej zachowanie może stanowić zagrożenie dla siebie lub osób trzecich wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego (tel. 112).

Zawsze należy zebrać wywiad od osób znajomych poszkodowanego, np. bawiących się razem w dyskotece, dotyczący rodzaju i ilości zażytych substancji. Powinno się również zabezpieczyć dopalacze i opakowania po nich do badań i dalszego postępowania. Z zasady, nie powinno się podejmować działań zmierzających do eliminacji trucizny z przewodu pokarmowego (wymuszenie wymiotów).

W przypadku osoby nieprzytomnej, układamy ją w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej).

W przypadku zatrzymania oddechu i krążenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego podejmujemy resuscytację.

 

opracowanie:

Ewa Sołtys
Katarzyna Borkowska
Katarzyna Kwiatek