slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Dzień Europy

9 maja, członkowie Unii Europejskiej, obchodzą oficjalnie święto państw europejskich- Dzień Europy.  Święto to zostało ustanowione w rocznicę przedstawienia Planu Schumana, który zakładał utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Dzień ten czasami, dla odróżnienia od Dnia Rady Europy (obchodzonego 5 maja), nazywany jest Dniem Unii Europejskiej. 
 W przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.
Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Unia opiera się na trzech głównych filarach. Filar I to unia gospodarcza – wspólny rynek, polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów. Filar II to unia polityczna – w stosunkach zewnętrznych państwa członkowskie występują jako jeden podmiot. Filar III to unia policyjno-sądownicza – wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej. 
  W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Doceniono w ten sposób zasługi organizacji w procesie pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie. 
Unia Europejska ciągle ewoluuje ale jej główne idee pozostają niezmienne.
Teresa Bogusz 
Agnieszka Janicka
Alicja Wawer-Lis