slider
slider
slider
slider

Dzień Patrona w I LO im. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach

„W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie.
Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia,
tych, którzy pragnęli Ojczyzny wolnej i niepodległej i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie…”

Adam Jerzy Czartoryski

Jak co roku 29 listopada jest dniem bardzo wyjątkowym, bowiem wtedy nasza szkoła obchodzi Dzień Patrona. Uroczystości te połączone są ze ślubowaniem klas pierwszych, a tym razem również z odsłonięciem tablicy, upamiętniającej wizytę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w naszym Liceum. 

O godz. 9.00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej ksiądz kanonik - Piotr Trela odprawił Mszę Świętą w intencji rodu Czartoryskich, młodzieży klas pierwszych, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Następnie uroczystości przeniosły się przed budynek szkoły, gdzie pod pomnikiem Patrona złożono kwiaty. Ważną częścią uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej pobyt Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego w Puławach w dn. 06.05.2009 r., kiedy to Prezydent zaszczycił swoją obecnością mury najstarszej szkoły w Puławach. Fundatorami tablicy byli: Danuta Smaga, Krzysztof Szulowski, Michał Godliński, Andrzej Browarny, Tomasz Kraszewski, ks. Damian Matysiak, Tomasz Panek i Łukasz Wojciechowski. 

Dalsza część obchodów odbywała się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło przekazanie Pocztu Sztandarowego młodzieży klas pierwszych oraz uroczyste ślubowanie młodych adeptów. Uczniowie przyrzekali być wiernymi tradycji Szkoły i godnie reprezentować jej imię, pilnie wypełniać obowiązki ucznia i w miarę swoich sił systematycznie pracować nad rozwojem własnych uzdolnień i prawego charakteru, być wrażliwymi i otwartymi na los drugiego człowieka i sprawy świata według zasady: "WIDZEĆ, OCENIAĆ, DZIAŁAĆ", być dobrymi Polakami, którzy przygotowują się do najcięższych prób historycznych i są odpowiedzialni za losy Ojczyzny, w pełni okazywać szacunek dla każdej osoby i z powagą przyjmować odmienność wyznania, poglądów i przekonań swoich kolegów.

 Pan Dyrektor Marek Chrzanowski przywitał zaproszonych gości – Księżnę Barbarę Czartoryską, Irenę Bylicką, Danutę Smagę – Starostę Powiatu Puławskiego, Leszka Gorgola – Wice-starostę Powiatu Puławskiego, Janusza Wawerskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Małgorzatę Noskowską – Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach, Prof. dr hab. Krzysztofa Szulowskiego – Posła na Sejm, Aleksandra Chromińskiego – byłego Dyrektora szkoły, Ignacego Czeżyka - byłego Dyrektora szkoły, Honoratę Mielniczenko – Dyrektora Muzeum Czartoryskich w Puławach, Bożenę Ćwiek – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty i Danutę Nowaczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach, Marcina Krzysztofika - dyrektora lubelskiego IPN, Pawła Rafalskiego - Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej", Waldemara Orkiszewskiego - Sekretarza Powiatu Puławskiego, Zbigniewa Ambryszewskiego - Radnego Powiatu Puławskiego, Roberta Pielachę - Sekretarza Rady Rodziców

 Dyrektor w krótkim przemówieniu wskazał młodzieży na wartości, jakim hołdował Patron Szkoły – Książe Adam Jerzy Czartoryski, życząc, aby kiedyś podobnie jak ich patron wyrośli na wspaniałych, mądrych, uczciwych i elokwentnych i oddanych narodowej służbie ludzi.

Młodzież pod opieką nauczycieli: p. H. Kuflewskiej oraz p. A. Lewtak-Siczek zaprezentowała krótką część artystyczną, nawiązującą do lat życia patrona szkoły,  po której Księżna Barbara Czartoryska z dyrektorem szkoły wręczyli nagrody w konkursie plastycznym pt. „Mój Patron” i w „Konkursie wiedzy o patronie”. 

Zwieńczeniem uroczystości było przemówienie Księżnej Barbary Czartoryskiej, w którym podkreślała, iż zawsze z wielką radością przyjeżdża do Puław, miejsca wyjątkowego na mapie Polski i na świecie. Zawsze pamięta o naszym Liceum, społeczności, która je wypełnia dobrocią, przyjaźnią i zrozumieniem, wartościami, które i dla niej są najcenniejsze.

            Oprawę medialną uroczystości przygotowały: Tygodnik Powiśla, Wspólnota Puławska, Radio Puławy oraz Telewizja LPU Puławy, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Katarzyna Borkowska
Tomasz Kraszewski

fot. agibo