slider
slider
slider
slider

Dzień Patrona

Naszym wieloletnim zwyczajem pod koniec listopada obchodzimy uroczyście Dzień Patrona.
Obchody tradycyjnie zaszczyciła swoją obecnością Księżna Barbara Czartoryska i Irena Bylicka z rodziny Czartoryskich.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji rodziny Czartoryskich oraz społeczności szkolnej, którą celebrował Ksiądz Kanonik Piotr Trela. Po mszy młodzież złożyła kwiaty i znicze pod pomnikiem Patrona.
 
Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych i zaproszeni goście: Małgorzata Noskowska - Kierownik Wydziału Edukacji, Karina Chabowska - Prezes Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A., Michał Śmich reprezentujący posła prof. Krzysztofa Szulowskiego, Aleksander Chromiński - Dyrektor Szkoły, Ignacy Czeżyk - Dyrektor Szkoły i Radny miasta Puławy, Danuta Kaliszczuk z pracowni muzealnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach.
Uczniowie pierwszych klas liceum ślubowali: być wiernymi tradycji Szkoły i godnie reprezentować Jej Imię, pilnie wypełniać obowiązki ucznia i w miarę swoich sił systematycznie pracować nad rozwojem własnych uzdolnień i prawego charakteru, być wrażliwymi i otwartymi na los drugiego człowieka i  sprawy świata, być dobrym Polakiem, który przygotowuje się do najcięższych prób historycznych i jest odpowiedzialny  za losy Ojczyzny, w pełni okazywać szacunek dla każdej osoby i z powagą przyjmować odmienność wyznania, poglądów i przekonań swoich kolegów.
Księżna Barbara Czartoryska i Irena Bylicka wyróżniły nagrodą ucznia klasy IIa Jakuba Gurbę, który uzyskał najwyższą średnią na świadectwie w ubiegłym roku oraz reprezentował szkołę na wielu konkursach i olimpiadach.
Ostatnim punktem programu było zaprezentowanie Izby Pamięci  zmodernizowanej przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.