slider
slider
slider
slider

Erasmus+ w I LO

W dniach 4-8 marca w naszej szkole przebywała grupa młodzieży i ich opiekunów w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+, którego tematem przewodnim są narzędzia ICT w nauczaniu tradycyjnym i na odległość.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wymiana dobrych praktyk w kierunku zwiększenia wiedzy, umiejętności i kompetencji informatycznych uczniów i kadry z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz podniesienie jakości kształcenia na zajęciach z programowania i robotyki. Oprócz tego uczniowie z 6 krajów partnerskich dowiadują się jak tworzyć nowoczesne prezentacje i strony internetowe, jak efektywnie wykorzystywać platformy edukacyjne online oraz umieszczać tam własne materiały, a także jak skutecznie posługiwać się tablicami interaktywnymi.

Podczas pobytu w Puławach nasi goście z Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Turcji i Włoch wraz ze swoimi gospodarzami wzięli udział w warsztatach na temat budowania i programowania robotów oraz poznawali walory krajoznawcze Kazimierza Dolnego i jego okolic.

Międzynarodowa współpraca uczniów szkół biorących udział w projekcie umożliwia, oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie kultury, tradycji i historii każdego z zaangażowanych krajów partnerskich. Pozwoli to w przyszłości budować społeczeństwa oparte na zasadach rozumienia i stosowania zasad tolerancji oraz akceptacji odmienności społecznej, kulturowej i ekonomicznej.

Wojciech Heczko