slider
slider
slider
slider

Interdyscyplinarne zajęcia

27 października 2019 roku w I LO gościliśmy przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego. Celem tej wizyty było podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego. Pobudzanie postaw przedsiębiorczości, obywatelskich oraz popularyzowanie wiedzy na tematy ekonomiczne, z wiedzy o społeczeństwie i propagowanie dziedzictwa narodowego.

W ramach nauczania podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie odbyła się w naszej szkole prelekcja dotycząca historii złotego, zabezpieczeń pieniędzy papierowych oraz transakcji elektronicznych.

Oprócz pogadanki, można w szkole obejrzeć wystawę „Historia złotego”.

„Dzieje pieniądza” - to wystawa poświęcona fascynującej historii polskiej waluty od XVI wieku do czasów współczesnych.

Alicja Wawer Lis
Agnieszka Janicka