slider
slider
slider
slider

Jesteśmy szkołą sukcesu

Rok 2015/2016 to szczególny rok dla I LO w Puławach. To rok jubileuszowy 100-lecia istnienia. Od samego początku szkoła słynęła  z wysokiego poziomu nauczania i ta tradycja osiągania wysokich wyników jest kultywowana. Na początku stycznia zostały opublikowane nowe wskaźniki EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, czyli określa, jak szkoła radzi sobie z rozwijaniem potencjału uczniów. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Poniżej przedstawiamy wyniki ILO im. Ks. A. J. Czartoryskiego na tle szkół puławskich.  I LO jest szkołą sukcesu i osiągnęło wysokie wyniki ze wszystkich części egzaminu maturalnego. Wartość dodana EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania oraz na to, że uczniowie I LO są najlepiej przygotowywani do egzaminów maturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki wynik uczniów z egzaminu maturalnego z matematyki i  części matematyczno-przyrodniczej. Wynik odbiega daleko od pozostałych liceów puławskich jednocześnie wskazując na najwyższy przyrost wiedzy uzyskanej przez uczniów od wyników egzaminu gimnazjalnego do  egzaminu maturalnego. Gratulujemy uczniom i nauczycielom