slider
slider
slider
slider

Narodowym Czytaniem 2019 czas zacząć...

"Kto czyta - żyje wielokrotnie,
kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany"
- Józef Czechowicz
 
 
  Czytanie ma nadal dobrą reputację - uczy języka, myślenia, rozwija inteligencję emocjonalną, pamięć i wyobraźnię, przynosi wzorce właściwych zachowań, jest głównym sposobem zdobywania wiedzy. Amerykańscy ekonomiści wyliczyli, że 1 dolar zainwestowany we wczesną edukację czytelniczą i językową, zwraca się 10-krotnie. Czytelnictwo jest dziedziczne, to znak firmowy każdej rodziny (nieczytanie niestety też).
Osoba, która pochłania wszelki druk, beletrystykę, dokument, czasopisma - ma szerszą wiedzę, podejmuje lepsze decyzje, więcej zarabia i zdrowiej żyje, tym samym jest to człowiek sukcesu, tak pożądany w obecnych czasach. Ktoś taki jest bardziej twórczy, samodzielny, nie daje sobą manipulować, jednym słowem to człowiek szczęśliwszy niż jego nieczytający rodacy. Wynika to z faktu, że czytanie pozwala na lepsze zrozumienie zjawisk, procesów społecznych, mechanizmów psychologicznych, daje poczucie wiary w siebie, jest to zdrowa ucieczka przed frustracją i nudą... A cały ten dobrobyt mieści się w bezcennej kopalni dzieł pisarzy, artystów, polityków, filozofów, często osób, które już odeszły, a chcą się z nami podzielić wartościowymi doświadczeniami, mądrością, której uczy życie. Niestety dane czytelnicze są zatrważające, ponieważ około 60% Polaków nie czyta w ogóle...
  Dlatego wielką zachętą i wspólnym dobrem jest Narodowe Czytanie, dzięki któremu odkrywamy na nowo piękno i aktualność literatury polskiej. 7 września lekturą deklamowaną przez nas stały się nowele najwybitniejszych pisarzy epoki pozytywistycznej- E.Orzeszkowej, M.Konopnickiej, B.Prusa, B.Schulza, Wł.S.Reymonta, S.Żeromskiego, H.Sienkiewicza oraz H.Rzewuskiego. Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość, refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich lapidarność idzie w parze z mistrzostwem stylu, języka i ogromną plastycznością, pozostawiając u czytelnika niezatarte wrażenia. Teksty jakże aktualne uczą nas, że zawsze powinniśmy kierować się szlachetnością, solidarnością, nie wolno zapomnieć o ludzkiej krzywdzie, a tym bardziej o krwawej, polskiej historii... 
  W słoneczne wrześniowe przedpołudnie, na zielonym plenerze, przed budynkiem Biblioteki Miejskiej w Puławach, rozpoczęliśmy Narodowe czytanie 2019'. Rozłożone zostały kramy i białe skrzynie z różnorodnymi książkami, szybko zapełniły się wygodne fotele i leżaki, a ku naszemu wielkiemu zdziwieniu ze starą katarynką pod pachą przywędrował sam Bolesław Prus, który zaciekawił zbiorem nowel. Miłą czytelniczą atmosferę budowali przybyli goście, przedstawiciele bibliotek i domów kultury, nauczyciele oraz znaczna grupa młodzieży, której największą część stanowili uczniowie pierwszych klas naszego Liceum (około 20 osób). Z wielkim sentymentem, we wspólnym zaczytaniu przypomnieliśmy zgromadzonym najpiękniejsze fragmenty pozytywistycznej klasyki. Myślę, że wspólnie spędzony czas wszyscy uznaliśmy za bardzo udany, udowodniliśmy też, że literaturę czyta i zdolny jest pokochać każdy, nie tylko humanista... Na pamiątkę dostaliśmy książki (świeże wydanie nowel), które z pewnością przydadzą się na lekcjach języka polskiego. Podsumowując, literatura polska, choć trudna, ale jakże piękna, ma wielką moc, aby nas jednoczyć i spalać wokół wspólnych wartości...
 
Edyta Dutkiewicz