slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Nasz stypendysta odebrał dyplom Prezesa Rady Ministrów

„Nauka jest po prostu ciekawością… trzymaną w karbach pokory, w okowach cierpliwości”. Szymon Daniel Rozdoba z klasy 3bn, doskonale przekuł te trzy cechy naukowca w swój ubiegłoroczny sukces najwyższego wyniku w szkole, co doceniło zacne gremium wojewódzkie i państwowe – z rąk Wojewody Lubelskiego i Lubelskiej Kurator Oświaty Szymon odebrał stypendium Prezesa Rady Ministrów czyli Premiera z gratulacjami od samego Fundatora.

Uroczystość odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w pięknej oprawie wokalnej utalentowanych uczniów Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.

Serdeczne słowa skierowano do nauczycieli stypendystów, przekazuję je więc Nauczycielom Szymona – to podziękowanie „za to, że są ucznia swego mistrzami i przewodnikami” w niełatwej drodze do takich osiągnięć i prośba,  by nie ustawali „w odkrywaniu przed uczniami tego, co piękne i prawdziwe, ale także tego, co inne i nieznane”.

Sam Stypendysta, zapytany o Jego sposób na ten i inne sukcesy, wyznał skromnie, że ucząc się po prostu robi notatki, ale wiemy dobrze, że wyróżnia się także ciekawością świata, cierpliwością i wspaniałą otwartością. Z serca gratulujemy!

Katarzyna Dytkowska

Cytat: Robert Charles Wilson

Cytowane podziękowanie: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka