slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Niezła sztuka w I LO

Sztuka komentuje rzeczywistość, uwrażliwia, budzi emocje i zaspokaja intelektualne, emocjonalne i psychiczne potrzeby człowieka. Zaostrza sposób widzenia świata, kształtuje światopogląd, upodobania, postawy moralne i wzbogaca obszar codziennych przeżyć. Jest naszym azylem i ocaleniem.

Nauczanie i wychowanie przez sztukę jest zatem kształceniem integralnym, wychodzącym poza tradycyjny model szkoły. Kontakt ze sztuką sprzyja rozwojowi zdolności poznawczych, pamięci i procesów skojarzeniowych – wspomaga więc tradycyjną naukę, aktywizując inne obszary mózgu i czyniąc mózg bardziej wszechstronnym i twórczym w znajdowaniu nowych, nietypowych rozwiązań. 

Wiemy to w I LO i włączamy sztukę w codzienne szkolne dni – właśnie zakończyła się niezwykła trzytygodniowa przebogata szkolna wystawa artystycznych prac uczniów i nauczycieli, a nasze lekcje  języka angielskiego regularnie odbywają się w Puławskiej Galerii Sztuki POK Dom Chemika i galerii MDK w ramach realizowanego od lat autorskiego programu szkoły doświadczeń rzeczywistych. 

Na zdjęciach: uczniowie I LO na wystawie-przeglądzie puławskiego środowiska artystycznego 2021, oglądający prace puławskich aktywnych amatorów i twórców profesjonalnych, wśród których wystawiono obrazy obecnych i byłych nauczycieli I LO: pani Katarzyny Kuty, pani Aleny Maksimuk-Przewłoki i pani Kazimiery Szklarz.
Otaczajmy się pięknem, obcujmy z wszechstronnym przekazem twórców – znajdziemy tam również tak potrzebne ukojenie w trudnym czasie pandemii. 

Katarzyna Dytkowska

1. https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/aktualnosci/283910,sztuka-moze-byc...
2. www.repozytorium.ukw.edu.pl