slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”

Bohater Ziemi Puławskiej, absolwent Gimnazjum im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, Żołnierz Niezłomny, Wyklęty przez komunistów mjr Marian Bernaciak „Orlik” został uhonorowany pamiątkową tablicą, zamontowaną na terenie przy Kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym.

Główny punkt uroczystości stanowiła Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz duszy zmarłego, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Prałata Edmunda Szarka z Garwolina, natomiast patriotyczną homilię wygłosił Proboszcz Parafii ks. Tomasz Lewniewski.

Oprawę wojskową wraz z ceremoniałem stanowiła Kompania Honorowa Wojska Polskiego 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Uroczystość zaszczycili liczni goście na czele z rodziną mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” oraz por. Henrykiem Strumnikiem, ostatnim  uczestnikiem bitwy w Lesie Stockim.

Na spotkanie przybyły liczne delegacje pod przewodnictwem przedstawicieli Parlamentu, Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Posła na Sejm RP prof. Krzysztofa Szulowskiego.

Instytucje, stowarzyszenia oraz szkoły wystawiły poczty sztandarowe, w tym poczet sztandarowy wystawiony przez I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach na czele z pocztem sztandarowym wystawionym przez Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy.

Fundatorem tablicy było Starostwo Powiatowe w Puławach.

Po zakończonej uroczystości odbyło się spotkanie zaproszonych gości, którego organizatorem było Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne p.w. Św. Anny, natomiast koordynatorami całego przedsięwzięcia byli  Parafia przy Kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym oraz Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy.

Tomasz Kraszewski