slider
slider
slider
slider

Pod Dębem"

Po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała upragnioną przez pokolenia Polaków wolność. Puławy zniszczone działaniami wojennymi zaczęły w wielu dziedzinach budzić się do życia. Miasto i kraj potrzebowały wykształconych obywateli.

Już w 1916 r. powstało, wprawdzie bez własnego budynku, gimnazjum ogólnokształcące. W 1926 r. po trzech latach budowy został oddany do użytku nowy gmach, który dziś budzi podziw z racji swojej okazałości. Młodzież szkolna wypełniała po brzegi jego mury. Szkoły powszechne miasta i okolicy dostarczały jej adeptów. Zapał do nauki był olbrzymi, motywacja ogromna. Ta młodzież często wchodząca w mury szkoły bezpośrednio z pól bitewnych po zakończonejwojnie posiadała entuzjazm i patriotyzm, cechy, które dziś maja inny wymiar. Takim właśnie dowodem patriotycznych zachowań młodzieży była chęć uczczenia dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości. Zrodził się pomysł zasadzenia dębu i odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Młodzież męskiego Gimnazjumim A.J. Ks. Czartoryskiego zebrała pieniądze i ufundowała tę tablicę.

Główne uroczystości odbyły się 11 listopada 1928 r. na skwerze między Alejami Królewskimi a Aleją Małą.

Dąb - jako symbol trwałości i długowieczności, zwany "Dębem Niepodległości", zasadził w imieniu młodzieży uczeń 6 klasy Gimnazjum -Tadeusz Czemiewski, kolega z klasy Michała Strzępskiego, autora książki "Nasze Puławy".

Do czasów II wojny młodzież naszej szkoły opiekowała się tym miejscem. Tu odbywały się kolejne uroczystości rocznicowe. Tablica i Dąb przetrwały zawieruchę wojenną. Dopiero powojenne, komunistyczne władzew roku 1948 nakazały jej zniszczenie. Jednak znaleźli się patrioci, ludzie odważni, którzy ułożyli płytę literami w stronę ziemi.Do roku 1980 zapomnianoo niej. Przemiany jakie rozpoczęły się w Polsce wraz z powstaniem Solidarności zaaktywizowały ludzi do poszukiwań. Dr Stanisław Zadura, nasz absolwent, miał dużo szczęścia. Dzięki jego długim staraniom i dociekliwości dotarł do osób, które ukryły płytę pod ziemią. Przez kilka dni przeszukiwano wskazany teren i poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem. Odnaleziona tablica powróciła na swoje miejsce.

„Młodzieży i miastu Puławy odnalezioną płytę 11 listopada 1988 r. przekazało Towarzystwo Przyjaciół Puław"- jak głosi tabliczka pamiątkowa. Od tego czasu corocznie młodzież zbiera się w tym właśnie miejscu, miejscu ważnym dla życia naszej szkoły, aby uczcić rocznicę Odzyskania Niepodległości. Posadzone małe drzewko dziś jest wielkim, rozłożystym dębem, który rośnie w niepodległej Polsce, obejmując ramionami swych konarów postument z tablicą.