slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

POMAGAMY!

Po raz kolejny nauczycielki wychowania fizycznego z I LO w Puławach pomagały jako wolontariuszki na MOP w Markuszowie. Panie przekazały ogrom darów zebranych w szkole specjalnie na ten cel. W zbiórkę w I LO zaangażowało się wiele osób: nauczyciele, samorząd uczniowski, uczniowie. Dziękujemy wszystkim za przyniesione soczki, słodycze, jogurty pitne, zabawki, leki, owoce i wiele innych niezbędnych rzeczy.
Usmażone przez nauczycieli naleśniki z różnorodnymi nadzieniami z radością były przyjmowane przez przyjeżdżających uchodźców.
Po raz kolejny dowiedliśmy że warto pomagać!!!
Dziękujemy również aptece na ul. Cichockiego 13 za przekazane medykamenty!!!
Ogromnie cieszymy się z faktu, że i nasi uczniowie niosą pomoc jako wolontariusze. Pozdrawiamy wszystkich, z którymi spotkaliśmy się w piątkowy wieczór na MOP w Markuszowie i tych którzy byli w inne dni!