slider
slider
slider
slider

Przeszczep Darem Życia

„Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu organów”

Jan Paweł II

 

W dniu 05 lutego w naszej szkole gościliśmy panią Małgorzatę Borowską – koordynatora transplantacyjnego z Kliniki Chirurgii Ogólne i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pani koordynator przeprowadziła wykład na temat idei transplantacji, sposobu przeprowadzania przeszczepów, powodów, które kwalifikują pacjenta do przeszczepu. Prelekcja dotyczyła tak ważnych kwestii jak definicja śmierci, zasada zgody domniemanej na pobranie narządów czy też postawy społecznej wobec transplantacji. Liczba przeszczepów w Polsce jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu do zapotrzebowania. Niestety ponad połowa chorych oczekujących na przeszczep umiera nie doczekawszy się zabiegu. Liczbę wykonywanych transplantacji ogranicza brak potencjalnych dawców oraz częsty sprzeciw najbliższej rodziny zmarłego na pobranie narządów. Sytuację można zmienić w dużym stopniu już choćby poprzez wypełnienie oświadczenia woli oraz rozmowy w gronie najbliższych na temat transplantacji. Opory społeczne wynikają często z błędnych przekonań i stereotypów. Rzetelna wiedza to najlepsze lekarstwo na strach.