slider
slider
slider
slider

Seminarium UNESCO

W dniu 28 maja w siedzibie Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy odbyło się seminarium zorganizowane przez Polski Komitet UNESCO, Muzeum Warszawy oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie to poświęcone było spotkaniom z ekspertami oraz bezpośredniej wymianie doświadczeń w nauczaniu o dziedzictwie kulturowym.
Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Pani Beata Bauer, kierowniczka Działu Kształcenia i Wydawnictw Narodowego Instytutu Dziedzictwa przedstawiła materiały edukacyjne opracowywane przez NID, pani Sylwia Kot z Działu Edukacji Centrum Interpretacji Zabytku (Muzeum Warszawy) zaprezentowała materiały przygotowywane przez inne instytucje, polskie i zagraniczne oraz opowiedziała o dotychczasowych dokonaniach edukatorów Muzeum Warszawy. Wśród prelegentów należy również wymienić przez Panią Ewę Nekandę-Trepkę, Dyrektor Muzeum Warszawy i panią Małgorzatę Herbich – koordynatorkę Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Polsce.
Bardzo ważną częścią seminarium była wspólna dyskusja, podczas której uczestnicy dzielili się pomysłami i uwagami dotyczącymi metod wprowadzania tematyki dziedzictwa do nauczania różnych przedmiotów oraz omawiali materiały, które po opracowaniu zostaną nieodpłatnie udostępnione szkołom stowarzyszonym UNESCO.

Wojciech Heczko
(Szkolny Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO)