slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Spotkanie szkół partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie czyli dlaczego warto być... humanistą

10 grudnia 2012 r. klasa 2F (medialna) wraz z wychowawczynią i opiekunami uczestniczyła w kolejnym spotkaniu szkół partnerskich IFP UMCS w Lublinie.
Młodzież wysłuchała wykładu dr A. Wójtowicza o awangardzie w literaturze, filmie i sztukach plastycznych, obejrzałą spektakl grupy NO POTATOES oraz wzięła udział w warsztatach, które prowadzili lubelscy animatorzy kultury.
Poloniści spotkali się z Dyrekcją Instytutu Filologii Polskiej i pracownikami naukowymi. Koordynatorzy projektu podziękowali serdecznie polonistom ze szkół partnerskich, którzy potrafią rozbudzać humanistyczne pasje.
Rozmawiano o perspektywach współczesnej humanistyki, podkreślając, że bez wykształcenia humanistycznego nie może dziś funkjonować żadne wolne, demokratyczne państwo.
Dla humanistów z 2F i ich nauczycieli było to ważne, potrzebne spotkanie. Kolejne już za rok.
 
Beata Smolarek