slider
slider
slider
slider

Stan wojenny - pamiętamy!

       Uroczystości miejskie, upamiętniające ofiary stanu wojennego, wprowadzonego w dn. 13.12.1981 r. odbyły się przed bramą nr 1, przy wjeździe do Zakładów Azotowych, przed tablicą upamiętniającą strajk w ZA, zakończony pacyfikacją przez siły ZOMO, MO oraz LWP  w dn. 19.12.1981 r., gdzie zgromadzeni mieszkańcy Puław uczcili pamięć pomordowanych i zmarłych członków NSZZ „Solidarność”.

        Spotkanie zaszczyciły liczne poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”, a także wystawione przez szkoły miejskie i powiatowe oraz liczne delegacje, w tym ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

Koordynatorem uroczystości była Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładów Azotowych na czele z przewodniczącym Piotrem Śliwą.
Obchody zakończyła Msza Św. w Kościele p.w. Św. Brata Alberta, koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza, ks. Aleksandra Zenia, zwieńczona patriotycznym koncertem.

 

 

                                                                                                                                   Tomasz Kraszewski