slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

ŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 2002 roku. Podstawą do jego utworzenia była Powszechna Deklaracja o Różnorodności Kulturowej uchwalona 2 listopada 2001 roku na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Datę tego dnia ustalono na 21 maja. Święto to przypomina o podstawowych wartościach praw człowieka, uzmysławia nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój.

Jego misja to również promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.
Dzień Różnorodności Kulturowej jest bardzo potrzebny. Często zapominamy o zróżnicowanych źródłach nawet najbardziej swojskich elementów kultury. Dlatego jest to moment na przemyślenie i zauważenie mnogości wpływów, które kształtują nasz świat. Jest to dzień, w którym szczególnie zwracamy uwagę na problematykę tolerancji kulturowej i dialogu międzykulturowego oraz na wyzwania płynące ze świata, który jest coraz bardziej połączony, ale w którym ludzie często pozostają zamknięci na innych.
Nie każdy zdaje sobie sprawę jak wielką mieszanką kultur jest każda kultura narodowa. Dlatego właśnie 21 maja jest obchodzony pod szyldem “tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.
Cel tego święta jest jeszcze jeden. Ma ono promować inne niż zwykle rozumienie kultury. Organizatorzy zachęcają, żeby spojrzeć na nią jako na sumę całego dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wiąże się to z połączeniem różnych, często bardzo odmiennych norm kulturowych w jedno.

W naszym Liceum przeprowadzono z tej okazji dyskusje tematyczne w klasach oraz zaprezentowano gazetkę okolicznościową na tablicy UNESCO przed wejściem do sali A2 (77).

Wojciech Heczko,
Szkolny Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO.