slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Uroczyste obchody Dnia Patrona w I LO im. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach

30 listopada, jak co roku, zacna ta placówka obchodziła uroczyście swój Dzień Patrona. Uroczystości połączone były ze ślubowaniem klas pierwszych I LO oraz Niepublicznego Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym. O godz. 10.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej Ksiądz Dziekan Piotr Trela odprawił Mszę Świętą w intencji młodzieży klas pierwszych, Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Obecnością swą zaszczyciła nas księżna Barbara Czartoryska. W swojej homilii ksiądz Dziekan podkreślił wartość młodości, nauki, zdobywania wiedzy, ale także bogacenia swej osobowości, budowania wartości, które są tym cenniejsze - im więcej pokus, zła i pseudowartości wokół nas. Nawiązując do Dnia Patrona i osoby księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ksiądz Dziekan przypomniał młodzieży sylwetki błogosławionego Augusta Czartoryskiego oraz błogosławionego Michała Czartoryskiego, dominikanina, kapelana powstańców warszawskich, który do końca pozostał z rannymi i potrzebującymi.

Po Mszy klasy pierwsze, nauczyciele i wychowawcy oraz liczne grono zacnych gości (Księżna Barbara Czartoryska, Irena Bylicka, Marcin Pisula w imieniu Włodzimierza Karpińskieg  -  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego przed budynkiem szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się już w szkole. Tu, w obecności zacnych gości młodzież klas pierwszych Gimnazjum i Liceum złożyła swe uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie Pocztu Sztandarowego młodzieży klas pierwszych. W tym wyjątkowym dniu wręczono też nagrody uczniom klas szóstych -  laureatom I Konkursu Ortograficznego o Pióro Dyrektora  Niepublicznego Gimnazjum przy I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego. Wzruszeni i nieco  onieśmieleni odbierali gratulacje i zasłużone laury w obecności rodziców, opiekunów naukowych i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach. W swoim przemówieniu Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Beata Trzcińska-Staszczyk podkreśliła wyjątkowość tego dnia – bo choć obchodzony po raz kolejny - zawsze stanowi wartość samą w sobie. To radość, przeżycie, duma, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność za siebie, innych, szkołę, bo jak podkreśliła Pani Dyrektor cytując Patrona…” gdzie wiara i duch słabną, gdzie zabraknie obyczaju i rozsądku, tam położenie kraju i formy rządu, choćby sto razy zmieniane nic nie pomogą.[…] Stąd wypada dla każdego nie tylko religijny, ale także patriotyczny obowiązek pracowania nad sobą. Kto trwa w zepsuciu i lenistwie, ten grzeszy ciężko przeciw Ojczyźnie, kto siebie lepszym uczyni, a przez swój  wpływ i przykład polepsza drugich, ten zaiste pracuje dla niej i nabiera niezawodnie wielkiego do Jej wdzięczności prawa…”

W imieniu Włodzimierza KarpińskiegoSekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji głos zabrał Marcin Pisula, Przewodniczący Edukacji Publicznej Powiatu Puławskiego, odczytano też listy – Michał Sadura - w imieniu Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego, Marek Sikora zaś – w imieniu Jolanty Szołno–Koguc – Wojewody Lubelskiego. Głos zabrał też  Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, następnie Witold Popiołek – Starosta Puławski. Wysłuchano też wykładu o puławskich zabytkach przedstawiciela Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wykład uzupełniała ciekawa prezentacja multimedialna  poświęcona historii rodu Czartoryskich.

Z wielkim zainteresowaniem obejrzano też oryginalne części artystyczne przygotowane przez licealną młodzież pod kierunkiem Pani Grażyny Berbeckiej i pani Marzanny Grabczak. Zaprezentowano też propozycję nowego Hymnu Szkoły. Opiekunem grupy opracowującej pieśń była pani Edyta Dzwonnik. Na zakończenie tej części uroczystości wystąpiła pani Irena Bylicka, która dziękując  za spotkanie wręczyła Pani Dyrektor najnowszą monografię dotyczącą Familii Czartoryskich oraz Księżna Barbara Czartoryska, która wzruszona i poruszona dziękowała młodzieży za fantastyczne przeżycia, wszystkim zaś za przepięknie przygotowaną uroczystość Dnia Patrona. Ostatnim, sportowym akcentem podniosłych obchodów  było uroczyste otwarcie kolejnego obiektu sportowego wielofunkcyjnego boiska dla młodzieży, uzupełniającego kompleks sportowych boisk w I LO. Księżna Barbara Czartoryska i inni czcigodni goście uroczyście przecięli wstęgę, samo zaś otwarcie uświetnił krótki sportowy pokaz Cheerliderek – uczennic naszego liceum pod kierunkiem pani Pauliny Śniegockiej.

Renata Miłosz