slider
slider
slider
slider

Witaj majowa jutrzenko!

227 lat temu została uchwalona na Sejmie Wielkim Konstytucja 3 Maja. Była dokumentem troski o państwo polskie, próbą ratowania Rzeczpospolitej po I rozbiorze. Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie i druga na świecie, wprowadzała nowoczesne zasady ustrojowe - trójpodział władzy i zasadę zwierzchnictwa Narodu, które  są do dzisiaj  podstawą demokratycznych rozwiązań ustrojowych. Z okazji tej bardzo ważnej dla Polaków rocznicy uczniowie klasy 2a przygotowali audycję, a klasa 2g gazetkę na parterze szkoły.
       Zapraszamy do patriotycznych refleksji - Marzena Grabczak  i  Halina  Kuflewska