slider
slider
slider
slider

Wybory do Rady Liceum

Dzisiaj w naszym Liceum, każdy uczeń mógł wziąć udział w wyborach uzupełniających do Rady Liceum I LO, a tym samym brać czynny udział w życiu szkoły i mieć realny wpływ na jej funkcjonowanie i wizerunek. Rada Szkoły to organ, który składa się z 15 osób - 5 nauczycieli, 5 rodziców i 5 uczniów. Zadaniem Rady Szkoły jest udział w rozwiązywaniu spraw szkoły, uchwalanie Statutu, projektów innowacji, opiniowanie Planu Pracy i Planu Finansowego szkoły oraz wiele innych bardzo ważnych działań.  W dzisiejszych wyborach wygrał Przemysław Pać z klasy 1f i zasilił skład Rady Liceum jako przedstawiciel uczniów z klas I. 
 
Katarzyna Kwiatek