slider
slider
slider
slider

Grono pedagogiczne

dr Marek Chrzanowski - dyrektor szkoły

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • dr nauk humanistycznych KUL;
 • autor książki „Leszek Biały (ok. 1184- 23/24 listopada 1227) książę krakowski i sandomierski „princeps Poloniae”;
 • studia podyplomowe z geografii - Politechnika Radomska;
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - WODN Lublin;
 • studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości - KIRE Kraków
 • nauczyciel historii.

Dorota Szóstak - wicedyrektor

 • nauczyciel dyplomowany; mgr filologii germańskiej;
 • studia licencjackie z języka angielskiego;
 • nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego;
 • studia podyplomowe w zakresie "Organizacji i zarządzania oświatą";
 • kursy: “German Teachers’ Course/German as a Foreign Language”, “UONET+ - szkolenie dla administratora szkoły”, “Wychowanie dla pokoju w szkołach Montessori. Doświadczenia niemieckie – inspiracją dla Polski. Seminarium”.

Rafał Cieśla - wicedyrektor

 • nauczyciel matematyki
 •  
 •  
 •  
 •  

Agnieszka Matraszek - kierownik internatu

 • magister filologii germańskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza",
 • studia podyplomowe "Zarządzanie w Oświacie.

Dorota Adamczyk – Fiorek

 • mgr fizyki - UW;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • uprawnienia kierownika wycieczek.

Urszula Bińczak

 • wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Rolnicza Lublin;
 • Studium Pedagogiczne – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Lublin;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – WOM Lublin;
 • Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny – KUL;
 • kursy: „Narkotyki, ich rodzaje, działanie, skutki zażywania” – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, „Profilaktyka Agresji i pomocy wśród uczniów” – PCDZN Puławy, „Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo” – WODN Lublin, „Konflikty i sposoby ich rozwiązywania” – PCDZN Puławy.

Maria Bligier

 • absolwentka filologii romańskiej i iberyjskiej, specjalność pedagogiczna,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. francuskiego
 • certyfikat FCE z j. angielskiego
 • uprawnienia kierownika wycieczek
 • kursy i szkolenia: "Zasady tworzenia programów autorskich", "Podstawy Internetu w dydaktyce szkolnej", "Doskonalenie umiejętności wychowawczych".

Agnieszka Bodeńko

 • wykształcenie wyższe magisterskie – Politechnika Lubelska Wydział ZiPT;
 • Studia Podyplomowe Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej w szkole;
 • nauczyciel mianowany;

Teresa Bogusz

 • mgr filologii rosyjskiej - UW;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • szkolenie: Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole.

Andrzej Browarny

 • absolwent UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • opiekun 1 laureata i 2 finalistów olimpiady geograficznej i nautologicznej na szczeblu centralnym (ogólnopolskim);
 • opiekun 25 uczniów na szczeblu okręgowym olimpiady geograficznej;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z geografii – OKE Kraków.

Beata Burecka

 • mgr filologii polskiej – UMCS
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków
 • Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, Wiedza o kulturze, Etyka.

Jolanta Chadaj

 • mgr matematyki, specjalność matematyka teoretyczna – UMCS Wydział Mat – Fiz;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe: Informatyka w szkole – UMCS, Technologia informacyjna – WSEiI, Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość – UW;
 • certyfikat z j. niemieckiego ZD na poziomie B1;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
 • kursy i szkolenia: Pomiar dydaktyczny w matematyce – WOM Lublin, Język HTML, tworzenie stron www i ich wykorzystanie w dydaktyce – EDUCOM Lublin, Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów matematyczno – fizycznych – EDUCOM Lublin.

Zbigniew Charytanowicz

 • mgr filologii polskiej, specjalizacja pedagogiczna;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
 • studia podyplomowe Świat jest jeden! Kształtowanie holistyczne w szkole – KUL;
 • I stopień specjalizacji zawodowej – WODN Lublin;
 • doskonalenie zawodowe: Szkoła letnia dla nauczycieli „Historia i kultura Żydów polskich” – ŻIH Warszawa, Konserwatorium „Myśl – Kultura – Obraz” – ODN Zamość, Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek kwalifikowanych, „Metody aktywizujące na lekcjach j. polskiego” – WODN Lublin,

Monika Cios

 • mgr biologii – UMCS;
 • studia podyplomowe: „Przyroda dla liceum i szkoły podstawowej”; „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”, „Kompetencje wychowawcze”;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii – CKE Kraków.   

Paweł Cybula

 • mgr filologii angielskiej – Uniwersytet Śląski;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwent Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu
 • egzaminator maturalny języka angielskiego OKE Kraków.

Agnieszka Czarnota – Borowiec

 • mgr filologii angielskiej – KUL JP II;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator maturalny języka angielskiego OKE Kraków.

Iwona Czerniakiewicz – Czyż

 • mgr filologii polskiej – specjalność nauczycielska – UMCS;
 • Podyplomowe Studium Filologii Polskiej – UMCS;
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania j, polskiego – WOM Lublin;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – CKE Kraków.

Anna Figarska-Czernobaj

 • mgr filologii angielskiej UW, specjalizacja metodyka nauczania;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego.

Ewelina Debaene

 • studia magisterskie i doktoranckie: Instytut Anglistyki; Uniwersytet Warszawski
 • specjalizacja: metodyka nauczania języka angielskiego
 • uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego (Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • nauczyciel mianowany

Elżbieta Drapała

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pedagogika II0;
 • nauczyciel mianowany.

Katarzyna Dytkowska

 • mgr filologii angielskiej, specjalizacja metodyka nauczania;
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – OKE Kraków.
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii
 • Kings College Oxford University
 • European Computer Driving Licence
 • autorski program lekcji języka angielskiego ze sztuką
 • szkolny koordynator konkursu Juvenes Translatores i UNICEF
 • ponad 60 szkoleń, warsztatów, konferencji i webinariów metodycznych

Justyna Dzierżak – Tchórzewska

 • mgr filologii romańskiej z profilem iberystycznym – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący „Jestem sobą” – SPDN Łódź;
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych – LSCDN Lublin.

Edyta Dutkiewicz

 • mgr filologii polskiej – UMCS;
 • nauczyciel mianowany;
 • szkolenia OKE dotyczące matury ustnej i pisemnej z j. polskiego;
 • szkolenia wydawnictw „Stentor”, „Między tekstami”, „Operon”.

Grażyna Gola - Berbecka

 • Absolwentka filologii polskiej UMCS, specjalność ,,upowszechnianie kultury"
  Następnie:
 • Studium Pedagogiczne
 • studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KUL-u
 • studia podyplomowe: Wiedza o Kulturze
 • egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin ósmoklasistów i maturzystów)

Marzenna Grabczak

 • mgr historii;
 • I stopień specjalizacji zawodowej;
 • Studia Podyplomowe historii – UMCS;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z historii – OKE Kraków;
 • szkolenie „Profil edukacji prawnej i obywatelskiej – CEO;
 • kursy: „Mniejszości narodowe w Polsce” – Edukator, „Europejskie programy edukacyjne” – WODN.

Wojciech Heczko

 • mgr filologii angielskiej, specjalność metodyka nauczania;
 • nauczyciel mianowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – OKE Kraków.

Agnieszka Janicka

 • mgr historii - KUL Lublin;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • wychowawca roku 2009;
 • szkolenia: „Public relations w usługach edukacyjnych”, „Kreowanie marki placówki oświatowej”, „Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole”, „Praca z uczniem zdolnym”.

Agnieszka Kacperek

 • mgr matematyki;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
 • europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL Towarzystwo Informatyczne.

Justyna Kowalczyk

 • mgr wychowania fizycznego - AWF Warszawa;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • instruktor: lekkiej atletyki, gimnastyki i pływania;
 • instruktor Nordic Walking;
 • instruktor piłki siatkowej i piłki ręcznej;

Anna Kozłowska – Skwarek

 • mgr filologii angielskiej – UW;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • stypendystka 2004 – 2005 Fulbright Teacher Exchange Program;
 • nauczyciel literatury światowej i j. angielskiego jako drugiego języka w Oregonie w Stanach zjednoczonych w South Salem High School w roku akademickim 2004 – 2005.

Tomasz Kraszewski 

 • mgr historii, KUL Lublin;
 • studia podyplomowe: wychowanie fizyczne z korektywą;
 • kurs kwalifikacyjny - bibliotekoznawstwo, WODN Kursor;
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii;
 • nauczyciel mianowany;

Iwona Krawczyk

 • mgr chemii – UMCS wydział Chemii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studium Pedagogiczne – UMCS;
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący – realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży „Jestem sobą” – NPDN Łódź;
 • debata „Problemy dotyczące współpracy Wydziału Chemii ze szkołami i nauczycielami przygotowującymi uczniów do Olimpiady Chemicznej – UMCS.

Patrycja Król

 • mgr wychowania fizycznego UMCS, specjalizacja "Turystyka i rekreacja";
 • podyplomowe studia: "Public relations i komunikacja społeczna" WSPA Lublin;

Halina Kuflewska

 • mgr filologii polskiej – Wydział Humanistyczny KUL;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
 • Podyplomowe Studia Filologii Polskiej w Lublinie;
 • Studium Socjoterapii zorganizowane przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Promocji Zdrowia w Starachowicach;
 • kurs Pomiar dydaktyczny w edukacji polonistycznej – WODN Lublin;
 • Programy nauczania w liceach ogólnokształcących – wybór, modyfikacje, konstruowanie – WODN Lublin.

Jolanta Kuś-Radowiecka

 • mgr pedagogiki – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany, nauczyciel – wychowawca w internacie, opiekun Samorządu Internatu, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych;
 • Studia podyplomowe – pedagogika resocjalizacyjna – UMCS;
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący przygotowujący do profilaktyki środowiskowej Śnieżna Kula;
 • I i II stopień szkolenia w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii;
 • kursy: „Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych”, „Psychologiczna „Pierwsza Pomoc” na rzecz ucznia w kryzysie”, „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Profilaktyka agresji i przemocy”, „formy i metody oddziaływań wychowawczych w internacie”, „Opiekun zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni internetowej”.

Katarzyna Kwiatek

 • mgr geografii – Akademia Świętokrzyska w Kielcach;
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk o rodzinie KUL;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z geografii;
 • kursy i szkolenia: „Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Opiekun szkolnego Samorządu Uczniowskiego”;
 • akcje charytatywne i ekologiczne: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę, „Góra grosza” na rzecz Papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, konkurs czysty las;
 • współpraca m.in. z IUNG, Nadleśnictwem Puławy, Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym.

Krzysztof Lejwoda

 • mgr filologii angielskiej, specjalizacja: tłumaczenia
 • nauczyciel dyplomowany
 • opiekun laureata w konkursie jęz. angielskiego na szczeblu wojewódzkim
 • opiekun szkolnej sekcji tenisa ziemnego

Lucyna Lekan – Kozak

 • mgr teologii – KUL;
 • nauczyciel mianowany;
 • szkolenia: „Klasowy program wychowawczy”, „Bądźmy uczniami Chrystusa”, „Miejsce katechezy: rodzina – parafia – szkoła”, „Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży – nasz wspólny problem”.

Renata Lenart

 • pedagog szkolny; specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001;
 • auditor wewnętrzny;
 • Studia podyplomowe w zakresie Psychopedagogiki twórczości;
 • kursy: Kreowanie marki placówki oświatowej, Negocjacje i mediacje w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych, Wykorzystanie instrumentów ISO 9001 dla doskonalenia procesu wychowania, Zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej i możliwościami jej wykorzystania w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły, System zarządzania jakością ISO 9001 - Teoria i praktyka tworzenia dokumentacji systemu, Istota i zasady, kursy przygotowujące do realizacji programu profilaktyki środowiskowej dla młodzieży „Śnieżna kula”, „Tak czy nie”, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Szkolna interwencja wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne.

Kamila Leń

 • mgr filologii angielskiej – UMCS Lublin;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego - OKE Kraków;
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Piotr Leń

 • mgr wychowania fizycznego – AWF Biała Podlaska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • trener piłki ręcznej klasy II;
 • ogólnopolskie kursokonferencje dla trenerów piłki ręcznej drużyn ligowych;
 • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych.

Alicja Lewtak – Siczek

 • mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
 • Podyplomowe Studia z zakresu komunikowania społecznego i dziennikarstwa;
 • szkolenia OKE dotyczące matury z j. polskiego;
 • szkolenia: „Nauczanie wiedzy o kulturze w świetle projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”, szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej – „Narzędzia edycji stron www”, „Edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.

Dariusz Łysiak

 • mgr pedagogiki specjalnej – APS im. Marii Grzegorzewskiej;
 • warsztaty: program warsztatowo – stażowy „Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej” – Agencja Doradztwa Zawodowego „AD”, „Mobilizowanie uczniów do pracy” – Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
 • „Złoty kluczyk” – wprowadzenie do terapii Miltona H. Ericksona, „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, „Terapia rodzin” – Polski Instytut Ericksonowski;
 • Kurs kwalifikacyjny „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza” – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych,
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący do realizacji Programu profilaktyki środowiskowej „Śnieżna Kula” – SPDN;
 • "Klasowy program wychowawczy” – WODN „KURSOR”

Monika Misztal

 • mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej - UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • doskonalenie zawodowe w zakresie pracy wychowawczej: „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne nauczyciela”, „Psychologiczna pierwsza pomoc na rzecz ucznia w kryzysie”, Profilaktyka agresji i przemocy”, „Formy i metody oddziaływań wychowawczych”;
 • doskonalenie zawodowe w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły: „System zarządzania jakością ISO 9001”, „Wykorzystanie instrumentów ISO 9001 do doskonalenia procesu wychowania”, System zapewniania jakości pracy szkoły”;
 • doskonalenie zawodowe własnych umiejętności zawodowych: I-szej pomocy, „Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek kwalifikowanych”, „Technologia informacyjna i komunikacyjna”, „Wykorzystanie Internetu w pracy wychowawczej”.

Grzegorz Paciorek

 • mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe Resocjalizacja, Informatyka, Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości;
 • kursy „Praca z uczniem zdolnym”, „Zamówienia publiczne”, System zarządzania jakością ISO 9001”.

Magdalena Pajurek

 • mgr Wychowania Fizycznego w ZWWF w Białej Podlaskiej
 • mgr Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Instruktor Aquaalerobik
 • Instruktor Odnowy Biologicznej
 • Język migowy II stopnia

Ewa Panecka

 • magister biologii – UMCS wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • doktor nauk społecznych - KUL;
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego – KUL;I rok studiów doktoranckich – KUL Wydział Nauk Społecznych;
 • od ponad 10 lat opiekun grup młodzieży pracującej na rzecz puławskiego hospicjum;
 • udział w konferencjach i sesjach naukowych: „Rodzicielstwo zadaniem człowieka”, „Rodzina podstawowym dobrem człowieka”, „Zawód: Nauczyciel – trudności i perspektywy”, „Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego”;
 • udział w warsztatach: „Profilaktyka HIV i AIDS”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek”.

Tomasz Piotr Panek

 • mgr historii;
 • Studia Podyplomowe „Konstytucjonalizm”, Organizacja i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”, „Integracja Europejska – Fundusze Unijne”;
 • kurs „Prawa i wolności człowieka” – HFCP;
 • II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • publikacje metodyczne, dydaktyczne.

Katarzyna Pawelec

 • mgr matematyki-UMCS Lublin,
 • specjalność matematyka z informatyką
 • nauczyciel kontraktowy

Jerzy Pecio

 • mgr wychowania fizycznego na AWF Biała Podlaska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe kierunek Edukacja Obronna na AWF Katowice;
 • kierownik sekcji strzeleckich a szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.

Piotr Pedryc

 • mgr geografii WSP w Kielcach;
 • nauczyciel mianowany;
 • studia podyplomowe WOS;

 

Marzanna Piekoś

 • mgr biologii – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii – OKE Kraków;
 • kursy: „Kierownik obozów wędrownych” – PTSM Warszawa, „Kierownik szkolnych wycieczek kwalifikowanych”, Kurs językowy dla nauczycieli szkół bilingwalnych – British Council i CODZN,
 • warsztaty: „Aktywizujące metody nauczania – uczenia się” - PCDZN, „Jak rozmawiać z rodzicami” - PCDZN, Doskonalenie umiejętności wychowawczych – PRAESTERNO, Prezentacja i pokaz – PCDZN, Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi – UM Puławy,
 • doskonalenie zawodowe: Projekt edukacyjny jako metoda pracy z uczniem – ACE, Ekologia i ochrona środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – WODN Lublin.

Monika Poświatowska

 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – WODN Lublin;
 • Kurs kierownika wycieczek, obozów wędrownych i innych form turystyki kwalifikowanej – WODN Lublin;
 • Kurs j. angielskiego na poziomie intermediate – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach.

Dorota Próchniak

 • mgr pedagogiki;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej – WODN Kursor;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – WODN Kursor.

Jolanta Rokosz – Konieczna

 • mgr psychologii – KUL;
 • Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie i monitoring badań klinicznych" - KUL;
 • Studia Podyplomowe "Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi" - Uniwersytetr Warszawski;
 • nauczyciel mianowany.

Marek Rzeszutko

 • mgr historii
 • nauczyciel mianowany

Beata Smolarek

 • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – CKE Kraków.

Edyta Sońta

 • mgr filologii germańskiej, specjalność metodyka nauczania;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. niemieckiego – CKE Kraków.

Agnieszka Stępniewska

 • mgr matematyki, UMCS Lublin, specj. zastosowania matematyki

Łukasz Szymanek

 • mgr teologii, specjalizacja nauczycielska – KUL JP II;
 • szkolenie „W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych” – KUL JP II;
 • szkolenie „Obecność Biblii w katechezie – KUL JP II;
 • szkolenie „Katecheza dzieci” – KUL JP II;
 • szkolenie „Ocenianie ucznia” – PCDZN Puławy.

Agnieszka Sylwestrowicz

 • mgr chemii, specjalizacja dydaktyka chemii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z chemii – OKE Kraków.

 

Paulina Śniegocka

 • mgr wychowania fizycznego – AWF Kraków;
 • uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Fitness – nowoczesne formy gimnastyki;
 • dyplom ukończenia kursu masażu leczniczego I i II stopnia;
 • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych;
 • szkolenia: „Podstawowy kurs udzielania Pierwszej Pomocy”, „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Lekcja wychowawcza – lekcja na którą się czeka”.

Marta Tarnowska

 • mgr filologii angielskiej – UMCS;
 • mgr filologii rosyjskiej – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – CKE Kraków;
 • stypendystka 2007 – 2008 Fulbright Teacher Exchange Program, nauczyciel j. angielskiego jako drugiego języka, historii USA i ogólnej wiedzy o świecie w Moline High School w Illinois, USA.

Anna Thiede

 • mgr matematyki – UMCS;
 • Studia Podyplomowe Nauczanie informatyki – Politechnika Lubelska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków.

Beata Trzcińska-Staszczyk

 • doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki;
 • nauczyciel matematyki i informatyki; III stopień specjalizacji zawodowej;
 • nauczyciel dyplomowany; ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki;
 • Kurs Kwalifikacyjny „Lider WDN w zreformowanej szkole” nadający uprawnienia do projektowania i prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
 • Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej; szkolenie „Kreowanie wizerunku Rady Pedagogicznej i placówki oświatowej”; seminarium naukowe „Jak wspierać nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym?”, „Projekt edukacyjny jako metoda pracy z uczniem zdolnym”.
 • Studia Podyplomowe Coaching.

Małgorzata Warchał

 • mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej – UMCS;
 • Studia Podyplomowe Logopedia Korekcyjna;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych;
 • szkolenia: ”Biblioteka szkolna jako centrum informacji dla uczniów i nauczycieli”, „Multimedia w pracy nauczyciela – bibliotekarza”, „Biblioteka centrum informacyjno – dydaktycznym szkoły”, „Jak pracować z uczniem trudnym”, „Czytanie dziedzictwa kultury”.

Alicja Wawer – Lis

 • mgr ekonomii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe Edukacja obronna;
 • egzaminator egzaminów zewnętrznych z przedmiotów ekonomicznych – OKE Kraków.

Łukasz Wojciechowski

 • mgr wychowania fizycznego na AWF Biała Podlaska;
 • licencja Fizjoterapii na AWF Biała Podlaska;
 • kurs instruktora piłki siatkowej;
 • kurs instruktora windsurfingu.

Mariola Wróbel

 • mgr fizyki, specjalność doświadczalna;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki – CKE Kraków;
 • szkolenie na organizatora okręgowych komisji egzaminacyjnych – OKE Kraków;
 • warsztaty przedmiotowo – metodyczne w zakresie zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotowym – EDUCOM Lublin;
 • warsztaty doskonalenia zawodowego „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” – PRAESTERNO.