slider
slider
slider
slider

Humaniści w Lublinie – Wyspiański i idealna szkoła

Uczniowie dwóch klas humanistycznych naszego Liceum – 1e i 2e dzień 12 grudnia spędzili w Lublinie.

Byli uczestnikami cyklicznego spotkania, które Wydział Filologii Polskiej UMCS organizuje dla uczniów szkół partnerskich. W tym roku tematem przewodnim stała się  twórczość  Stanisława Wyspiańskiego, twórcy wszechstronnego, a przede wszystkim autora „Wesela”. W atmosferę dzieła wprowadził zebranych Zespół Tańca Ludowego UMSC. Wysłuchaliśmy też dwóch interesujących wykładów. Pani prof. dr hab. Maria Wojtak mówiła o nieporozumieniach komunikacyjnych w dramacie  Wyspiańskiego, a dr hab. Bogusław  Grodzki przybliżył nam myśli autora „Wesela”o narodzie polskim. Słuchając wykładu pana doktora zastanawialiśmy się , czy Chochoł wciąż gra Polakom, a diagnozy Wyspiańskiego są aktualne współcześnie.

 Częścią spotkania było też performatywne czytanie wspaniałych dialogów z „Wesela”  przez uczniów przybyłych na UMCS. Studenci z koła naukowego i zaprezentowali  też sondę uliczną na temat znajomości życia i dzieła Wyspiańskiego.  Spotkanie zakończyły warsztaty, które poprowadzili pracownicy naukowi .

Klasa 1e pozostała w Lublinie do wieczora. Uczniowie byli uczestnikami debaty, która w ramach cyklu Bitwa o kulturę odbyła się w pięknym gmachu Teatru Starego. Redaktor Jerzy Sosnowski – dziennikarz, pisarz, krytyk literacki, w przeszłości nauczyciel języka polskiego zaprosił do debaty charyzmatycznych nauczycieli pracujących w liceach warszawskich. Temat debaty brzmiał: Czy  istnieje idealna szkoła? Jej uczestnicy  próbowali odpowiedzieć na wiele intrygujących  pytań, niektóre z nich świadomie pozostawili bez odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się, komu i dlaczego grozi demencja cyfrowa i jak temu zapobiec, dlaczego warto mierzyć się ze stresem i czemu służą prace domowe i o co tak naprawdę chodzi w nauczaniu. Nauczyciele zaproszeni przez red. Sosnowskiego – Marta Ługowska i Ireneusz Wywiał  zachęcali do naśladowania Sokratesa i demoralizowania młodzieży. A jaką umiejętność ma zdobyć zdemoralizowany młody człowiek? Tylko jedną i aż jedną  - ma myśleć samodzielnie, wszak, jak pisała W. Szymborska,  nie ma „rozpusty większej niż myślenie”. Była też przestroga przed dostosowywaniem poziomu nauczania do możliwości najsłabszych uczniów i zaniedbywaniem tych szczególnie uzdolnionych oraz pochwała kaligrafii i czytania zamiast oglądania filmowych ekranizacji lektur.  Podkreślano, że nauczanie nie może się powieść w aksjologicznej próżni, a podstawą w nauczaniu i wychowaniu winna być bezpośrednia relacja człowiek – człowiek oparta na zasadzie szacunku i  poszanowania dla inności.

Nauczanie i uczenie się może być przygodą, relację  mistrz – uczeń warto odbudować i każdego dnia wspólnie pracować tak, by idealna szkoła stawała się faktem, mimo że proponowane przez polityków rewolucje w oświacie, zdaniem uczestników debaty, nie służą szkole.

Był to dzień pełen wrażeń. Wizyta na Wydziale Humanistycznym UMCS i udział w debacie o szkole stały się okazją do uświadomienia sobie jeszcze jednej ważnej rzeczy – nieprawdziwy i krzywdzący jest podział na humanistów i tzw. umysły ścisłe. Niech pamiętają o tym ci wszyscy, którzy deprecjonują humanistów i nauki humanistyczne. Nasi uczniowie z klas humanistycznych poczuli swoją siłę i wspólnie z nauczycielami planują kolejne spotkania z kulturą.

                                                                            Beata Smolarek, Edyta Dzwonnik, Anna Czernobaj, Małgorzata Warchał