slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

J

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek 

Grzegorz Jędrejek ur. 11 lutego 1973 w Puławach. Absolwent Liceum im. A. J. ks. Czartoryskiego, maturę uzyskał w 1992r. Ukończył studia w zakresie prawa (1997) i historii (1998) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 uzyskał stopień naukowy doktora. Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003r. podjął pracę w Sądzie Najwyższym, a w 2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W 2011 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Intercyzy. Pojęcie – treść – dochodzenie roszczeń uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność - prawo cywilne. W 2012r. został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmował też stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UKSW.

24 lutego 2017 z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości został wybrany przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego. 27 lutego 2017 r., obejmując urząd złożył ślubowanie przed prezydentem RP, Andrzejem Dudą.

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i zastępcą przewodniczącego tej rady. W kwietniu 2019 powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej, zasiadał w niej do śmierci. 23 stycznia 2020 został pochowany na cmentarzu w Garbowie.

Postanowieniem prezydenta A. Dudy z 20 stycznia 2020 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

powrót