slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

KALENDARZ PRACY SZKOŁY NA ROK 2020/2021

Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Data

Rodzaj spotkania

10 września 2020

Klasy 1 a, b, c godz. 16:30

Klasy 1 d, e, f godz. 17.30

Klasy 2 i 3 godz. 16.30 (online)

Spotkanie Rodziców z wychowawcami 

29 października 2020 godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z nauczycielami uczącymi

17 grudnia 2020 godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami uczącymi 
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

18 lutego 2021 godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas
(wyniki klasyfikacji za I semestr)

18 marca 2021 godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami
i nauczycielami uczącymi
(w tym informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla klas trzecich)

20 maja 2021 godz. 16.30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas
i z nauczycielami uczącymi
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

 

Składka na Radę Rodziców 100 zł. 

Nr konta: 52 1240 2412 1111 0000 3611 3345.