slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

KALENDARZ PRACY SZKOŁY NA ROK 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Data

Wydarzenie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16 – 29stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas czwartych liceów ogólnokształcących

04, 06, 08 maja 2023 r.

Egzamin maturalny z języka. polskiego, języka angielskiego orazmatematyki w zakresie podstawowowym [1], [2]

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

[1]Termin dodatkowy: 01 – 15 czerwca 2023 r.

[2]Termin poprawkowy: 22 – 23 sierpnia 2023 r.

Plan spotkań z Rodzicami

w I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

w roku szkolnym 2022/2023

 

Data

Rodzaj spotkania

8 września 2022 r. godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami

27 października 2022r. godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z nauczycielami uczącymi

15 grudnia 2022r. godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami uczącymi (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

30 marca 2023r. godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas czwartych i nauczycielami uczącymi (w tym informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla klas czwartych)

25 maja 2023r. godz. 16:30

Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas i z nauczycielami uczącymi (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych

w I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

w roku szkolnym 2022/20232

 

Termin

Wydarzenie

14 października 2022 r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2022 r. (poniedziałek)

dzień przed Wszystkimi Świętymi

2 listopada 2022 r. (środa)

dzień po Wszystkich Świętych

28 kwietnia 2023 r. (piątek)

zakończenie roku klas maturalnych

2 maja 2023 r. (wtorek)

dzień między świętami majowymi

4 maja 2023 r. (czwartek)

matura pisemna z j. polskiego (poziom podstawowy)

5 maja 2023 r. (piątek)

matura pisemna z j. angielskiego (poziom podstawowy)

8 maja 2023 r. (poniedziałek)

matura pisemna z matematyki(poziom podstawowy)

9 maja 2023 r. (wtorek)

matura pisemna z j. angielskiego (poziom rozszerzony)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

dzień po święcie Bożego Ciała

Terminarz Rad Klasyfikacyjnych

w I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

w roku szkolnym 2022/2023

 

Termin

Tematyka

20 kwietnia 2023 r.

Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej klas czwartych– Rada Klasyfikacyjna

15 czerwca 2023 r.

Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej klas pierwszych, drugich i trzecich – Rada klasyfikacyjna