slider
slider
slider
slider

kierunek biologiczno - chemiczny

Kierunek biologiczno-chemiczny jest dla uczniów pragnących zdobyć bardzo dobre wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych. Jesteś miłośnikiem biologii i chemii chcesz przedmioty te realizować w zakresie rozszerzonym wybierz jeden z dwóch profili i stwórz swój indywidualny profil edukacyjny. Dokonasz tego w II semestrze klasy I wybierając dodatkowo trzecie rozszerzenie – język angielski w profilu biomedycznym lub matematykę w profilu medycznym, w zależności od planowanego kierunku studiów i wymagań rekrutacyjnych uczelni. Część klasy będzie uczęszczać na matematykę w zakresie rozszerzonym, a część na rozszerzony język angielski, dlatego nie będziesz musiał zmieniać klasy. Dodatkowo oferujemy uczniom klas I profesjonalne zajęcia z robotyki, co jest nowością na rynku edukacyjnym Przedmioty dodatkowe realizowane jako uzupełnienie od klasy II to dietetyka lub biochemia. Dobierzemy dla ciebie drugi język: niemiecki, hiszpański lub rosyjski.

Profil ten da ci szerokie spektrum możliwości dostania się na różnorodne, atrakcyjne kierunki studiów takich jak: medycyna, weterynaria, biotechnologia, inżynieria chemiczna, psychologia, AWF, analityka medyczna i wielu innych o nachyleniu przyrodniczym.