slider
slider
slider
slider

Kierunek humanistyczny

Kierunek humanistyczny jest adresowany do młodzieży o zainteresowaniach szeroko pojętą kulturą, lubiących literaturę, aktywnych społecznie, twórczych, ciekawych świata i ludzi. W ramach tego kierunku oferujemy rozszerzenia z języka polskiego, historii oraz z w profilu prawniczym wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego w profilu medialno – językowym. W II semestrze klasy I podejmiesz decyzję dotyczącą profilu i w zależności od wymagań rekrutacyjnych uczelni wyższej lub kierunku, który w przyszłości będziesz chciał studiować wybierzesz rozszerzony język angielski lub wiedzę o społeczeństwie tworząc własny profil edukacyjny. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w zakresie historii sztuki i filozofii. Dobierzemy dla ciebie drugi język obcy:  francuski lub hiszpański.

Istotą profilu będzie stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych poprzez przybliżanie różnych kręgów tradycji (polskiej, europejskiej, światowej); kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i prawnych oraz relacji międzyludzkich; rozwijanie ucznia jako świadomego uczestnika kultury oraz procesów komunikacyjnych. Niecodzienną innowacją będą elementy robotyki, przydatnej w nowoczesnym widzeniu nauk humanistycznych.

Wybór profilu daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: prawo, politologia, historia, polityka społeczna, psychologia, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, kierunki artystyczne.

 

Profil artystyczny jest adresowany do młodzieży pragnącej rozwijać swoje pasje związane z szeroko rozumianą sztuką. W ramach tego profilu oferujemy rozszerzenia z języka polskiego geografii oraz do wyboru wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego. Decyzję dotyczącą trzeciego rozszerzenia, bez konieczności zmieniania klasy podejmiesz w II semestrze I roku i stworzysz własny profil edukacyjny, w zależności od planowanego kierunku studiów. Edukacja teatralna i muzyczna, uzupełnione o zajęcia praktyczne przybliżające pracę mediów, stanowią ofertę tej klasy. Nabędziesz wiedzy o ruchu scenicznym i kulturze żywego słowa. Przygotujemy cię do aktywnego udziału w kulturze jako świadomego odbiorcę i twórcę. Edukacja przez sztukę wpłynie na rozwój predyspozycji twórczych, zdobędziesz wiedzę o teatrze poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach teatralnych, będziesz analizować i interpretować dzieła literackie i adaptacje sceniczne. Zapewnimy ci bezpośredni kontakt z kulturą teatralną i spektaklami. Dodatkowo będziesz mógł uczyć się śpiewu oraz aranżacji utworów muzycznych. Poznasz tajniki pracy z głosem, rozwiniesz swoje umiejętności wokalne i muzyczne. Niecodzienną innowacją będą elementy robotyki, przydatnej w nowoczesnym widzeniu nauk humanistycznych. Dobierzemy dla ciebie drugi język obcy: hiszpański, niemiecki, rosyjski lub francuski,

Wybór profilu daje możliwość zdobycia umiejętności wokalnych i aktorskich, co może ułatwić podjęcie studiów na różnych kierunkach: aktorstwo, muzykologia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia angielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.