slider
slider
slider
slider

Kierunek humanistyczny

Kierunek humanistyczny jest adresowany do młodzieży o zainteresowaniach szeroko pojętą kulturą, lubiących literaturę, aktywnych społecznie, twórczych, ciekawych świata i ludzi. W ramach tego kierunku oferujemy rozszerzenia z języka polskiego, historii oraz w profilu prawniczym z wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego w profilu medialno – językowym. W II semestrze klasy I podejmiesz decyzję dotyczącą profilu i w zależności od wymagań rekrutacyjnych uczelni wyższej lub kierunku, który w przyszłości będziesz chciał studiować wybierzesz rozszerzony język angielski lub wiedzę o społeczeństwie tworząc własny profil edukacyjny.  Dobierzemy dla ciebie drugi język obcy:francuski lub hiszpański, niemiecki i rosyjski.

Istotą profilu będzie stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych poprzez przybliżanie różnych kręgów tradycji (polskiej, europejskiej, światowej); kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i prawnych oraz relacji międzyludzkich; rozwijanie ucznia jako świadomego uczestnika kultury oraz procesów komunikacyjnych. Niecodzienną innowacją będą elementy robotyki, przydatnej w nowoczesnym widzeniu nauk humanistycznych.

Wybór profilu daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: prawo, politologia, historia, polityka społeczna, psychologia, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, kierunki artystyczne.