slider
slider
slider
slider

Kierunek matematyczno-fizyczny

Rynek pracy ukierunkowany jest na fachowców z zakresu nauk ścisłych. Jeżeli chcesz sprostać wymaganiom najlepszych uczelni polskich i zagranicznych oraz dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, możesz rozpocząć naukę w naszej szkole i stworzyć sobie swój profil edukacyjny. Te właśnie przedmioty dadzą ci szeroki zakres wyboru kierunków studiów a nauczyciele naszej szkoły przygotują cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki – najlepiej w całym powiecie. Po pierwszym semestrze klasy pierwszej zdecydujesz, jaki profil edukacji będzie dla ciebie odpowiedni i dokonasz wyboru jakiego przedmiotu dodatkowo będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym. Twój wybór nie wpłynie na konieczność zmiany klasy. Przez cztery lata będziesz uczęszczał do klasy, do której zostaniesz zapisany na starcie. Stworzysz swój indywidualny profil edukacyjny, który rozpoczniesz realizować w klasie drugiej. Będzie to polegać na tym, że w tym samym czasie będziesz uczyć się np. rozszerzonej chemii, a twoi koledzy z klasy informatyki lub języka angielskiego. Damy ci również możliwość poznania świata techniki poprzez zajęcia z robotyki w ramach przedmiotu informatyka oraz nauki drugiego języka obcego jednego z: język niemiecki, język hiszpański, język francuski oraz język rosyjski.

Jeżeli myślisz o studiowaniu budownictwa, chemii, inżynierii chemicznej, procesów chemicznych, technologii produkcji oraz kierunków zbliżonych, możesz wybrać profil politechniczny. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka i chemia.

Jeśli myślisz o studiowaniu informatyki, mechatroniki, robotyki oraz kierunków zbliżonych, możesz wybrać profil informatyczny. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka i informatyka. Robotyka w tym profilu będzie zawierać elementy programowania.

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury oraz kierunków zbliżonych, możesz wybrać profil architektoniczno – matematyczny. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka i język angielski. Dodatkowo w tym profilu będziesz uczyć się rysunku, w tym rysunku technicznego.

Dzięki takiej edukacji nabędziesz umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemu, dokładności i konsekwencji w działaniu.