slider
slider
slider
slider

Lubelskie wspiera uzdolnionych

Zachęcamy uczniów do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”. Termin składania wniosków mija 18.09.2020r. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy i wynosi 390 zł miesięcznie.

Ubiegać się o nie mogą uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali z trzech kluczowych przedmiotów średnią nie niższą niż 5,33. Dodatkowo punktowane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ponadto realizacja ze względu na szczególne uzdolnienia indywidualnego programu lub toku nauki w roku poprzedzającym rok szkolny, jak również udział w konkursach na etapie okręgowym.

Wszystkie szczegółowe informacje, regulamin, instrukcję wypełniania wniosku, wykazy przedmiotów kluczowych i konkursów przedmiotowych oraz niezbędne formularze można znaleźć na stronie https://www.lubelskie.pl/ w zakładce stypendia.

Anna Figarska-Czernobaj