slider
slider
slider
slider

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2018

Międzynarodowy Dzień Kobiet proklamowany został 16 grudnia 1977 r. rezolucją 32/142 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, jako Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie. Wcześniej, do kwestii równouprawnienia i praw kobiet odnosiła się bezpośrednio Karta Narodów Zjednoczonych, przyjęta w 1945 roku. W 1975 r., również w wyniku rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ, obchodzony był Międzynarodowy Rok Kobiet, a w kolejnych latach 1976-1985 Dekada na rzecz Kobiet. Po raz pierwszy kwestia równych praw kobiet i mężczyzn została prawnie usankcjonowana przyjęciem w 1945 r. Karty Narodów Zjednoczonych. W 1993 r. Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Deklarację o przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy wobec kobiet.

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest okazją do uczczenia postępów w osiąganiu równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet na całym świecie. UNESCO promuje równość płci i wspiera kobiety we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Równość płci pozostaje od 2008 roku jednym z dwóch priorytetów globalnych Organizacji.
W tym roku obchody Dnia odbywają się pod hasłem „Nadszedł czas: aktywistki zmieniają życie kobiet na wsi i w miastach”, będącym także tematem wiodącym 62 Sesji Komisji Narodów Zjednoczonych na rzecz Statusu Kobiet”, zaplanowanej na 12-23 marca 2018 r. w Nowym Jorku. Głównym przedmiotem zainteresowania będzie sytuacja kobiet żyjących na wsi, które stanowią ponad jedną czwartą ludności świata oraz większość z 43 procent kobiet zatrudnionych w branży rolniczej.

W naszej szkole z tej okazji uczniowie przygotowali gazetkę tematyczną, a nauczyciele przeprowadzili dyskusje tematyczne na lekcjach języków obcych oraz na godzinach wychowawczych.

Szkolny Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO
Wojciech Heczko