slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Międzynarodowy Dzień Pokoju

21 września obchodzony jest corocznie na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Pokoju.

Jest to święto ustanowione przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 7 września 2001 roku oraz proklamowane przez UNESCO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury).Twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju.

Tego dnia wzywa się wszystkie państwa świata do 24-godzinnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, konfliktów oraz wszelkich aktów wrogości. Zgromadzenie Ogólne zaprasza także państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do podejmowania wspólnych działań na rzecz idei pacyfizmu. W wielu szkołach 21 września upamiętnia się chwilą ciszy, organizowane są też pokojowe marsze i konferencje.

W naszym Liceum przeprowadzono z tej okazji dyskusje tematyczne w klasach oraz zaprezentowano gazetkę okolicznościową na tablicy UNESCO przed wejściem do sali A2 (77).

Wojciech Heczko,
Szkolny Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO.