slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

16 listopada obchodzony jest corocznie na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1995 z inicjatywy UNESCO.Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.
Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.
Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:
- znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji,
- zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji,
- wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.
 
W tej okazji w naszej szkole przeprowadzono dyskusje tematyczne w klasach oraz zaprezentowano gazetkę okolicznościową na tablicy UNESCO przed wejściem do sali A2 (77).
 
Wojciech Heczko,
Szkolny Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO.