slider
slider
slider
slider

Nowa norma potwierdza wysokie standardy w I Liceum Ogólnokształcącym

W październiku tego roku nadano I LO certyfikat potwierdzający zgodność sysytemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2015 na kolejny okres. Certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca. 

Cieszy nas fakt potwierdzenia, że nasze Liceum spełnia wymagania międzynarodowej normy systemu zarządzania jakością w organizacji.