slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Oferta edukacyjna 2021/2022

„Siła i mądrość rodzi się z jedności...”
- książę Adam Jerzy Czartoryski
 
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
- „Srebrne Liceum 2021
- oferujemy INDYWIDUALNE PROFILOWANIE 
- w każdym profilu uczeń uczy się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym
- oferujemy bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego
- proponujemy nowe profile dostosowane do potrzeb uczniów, wymogów rynku pracy i wymogów rekrutacyjnych na studia
- dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych, we wszystkich profilach, proponujemy dodatkowe zajęcia z języka włoskiego, języka chińskiego oraz języka francuskiego
 

Otwieramy kierunki:

PROFIL MATEMATYCZNO - FIZYCZNY
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka 
do wyboru: informatyka, lub j. angielski
Dzisiejszy rynek pracy ukierunkowany jest na fachowców z zakresu nauk ścisłych. Jeżeli chcesz sprostać wymaganiom najlepszych uczelni oraz dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, wybierz I LO. Nasi nauczyciele przygotują cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym najlepiej w całym powiecie. Sam zdecydujesz, jaki profil edukacji będzie dla ciebie odpowiedni i dokonasz wyboru, jakiego przedmiotu dodatkowo będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym. W ten sposób stworzysz swój indywidualny profil edukacyjny, który rozpoczniesz już w pierwszej klasie. Damy ci również możliwość nauki drugiego języka obcego do wyboru, spośród: j. niemiecki,    j. hiszpański, j. rosyjski.
Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych oferujemy dodatkowo język włoski, język chiński oraz język francuski.
Wybierz profil matematyczno – fizyczny, jeżeli myślisz o studiowaniu budownictwa, inżynierii chemicznej, technologii produkcji, informatyki, mechatroniki, robotyki, architektury. 
Dzięki takiej edukacji nabędziesz umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemu, dokładności i konsekwencji w działaniu.
 
PROFIL BIOLOGICZNO - CHEMICZNY
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
do wyboru: matematyka, lub j. angielski
Kierunek biologiczno-chemiczny przeznaczony jest dla uczniów pragnących zdobyć bardzo dobre wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych. Jesteś miłośnikiem biologii i chemii, chcesz realizować te przedmioty w zakresie rozszerzonym, stwórz swój indywidualny profil edukacyjny, wybierając dodatkowo trzecie rozszerzenie – język angielski, lub matematykę, w zależności od planowanego kierunku studiów i wymagań rekrutacyjnych uczelni. Część klasy będzie uczęszczać na matematykę w zakresie rozszerzonym, pozostali zaś na rozszerzony język angielski. Dostajesz także możliwość wyboru drugiego języka, będzie to : j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski.
Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych oferujemy dodatkowo język włoski, język chiński oraz język francuski.
Profil biologiczno-chemiczny daje ci szerokie spektrum możliwości dostania się na różnorodne, atrakcyjne kierunki studiów takie jak: medycyna, weterynaria, biotechnologia, inżynieria chemiczna, psychologia, AWF, analityka medyczna i na wiele innych o nachyleniu przyrodniczym.
 
PROFIL SPOŁECZNO – EKONOMICZNY
przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski
do wyboru: matematyka, lub wiedza o społeczeństwie
Klasa jest znakomitą propozycją dla uczniów ciekawych świata. Jeśli pragniesz  rozwijać swoje kompetencje lingwistyczne, interesujesz się ekonomią, gospodarką, prawem czy intrygują cię problemy społeczne, kadra ILO chętnie ci w tym pomoże. Sam stwórz swój indywidualny profil edukacyjny. Część uczniów z klasy będzie uczęszczać na zajęcia z rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie, pozostali zaś na matematykę. Dzięki edukacji u nas zgłębisz tajniki analizy rynku oraz gospodarki całego świata. Dobierzemy dla ciebie drugi język obcy, np.: j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański.
Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych oferujemy dodatkowo język włoski, język chiński oraz język francuski.
W trakcie nauki nabędziesz podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej i będziesz mógł podjąć studia wyższe na wielu wydziałach i kierunkach takich jak: ekonomia, inżynieria zarządzania, finanse, bankowość, zarządzanie i marketing, handel zagraniczny, a także administracja, turystyka, geoinformatyka, kartografia czy geodezja, tym samym przygotujesz się do prowadzenia własnej działalności, pracy w biznesie czy administracji publicznej.
Jesteś otwarty na świat i posiadasz lub pragniesz rozwijać zdolności matematyczne, bądź lingwistyczne wybierz profil społeczno - ekonomiczny!
 
PROFIL HUMANISTYCZNY
przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski
do wyboru: historia, lub wiedza o społeczeństwie
Kierunek humanistyczny jest adresowany do młodzieży o zainteresowaniach społecznych, pasjonujących się literaturą polską i powszechną, aktywnych medialnie, twórczych, ciekawych świata oraz drugiego człowieka. W ramach tego  profilu oferujemy rozszerzenia z języka polskiego i języka angielskiego. W zależności od wymagań rekrutacyjnych uczelni wyższej wybierzesz historię, lub wiedzę o społeczeństwie. Sam zadecydujesz o wyborze drugiego języka obcego – j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański.
Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych oferujemy dodatkowo język włoski, język chiński oraz język francuski.
Istotą profilu będzie inspirowanie oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych poprzez przybliżanie różnych kręgów tradycji (polskiej, europejskiej, światowej); kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i prawnych oraz relacji międzyludzkich; rozwijanie ucznia jako świadomego uczestnika kultury, mediów oraz procesów komunikacyjnych.
Wybór profilu humanistycznego daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: prawo, politologia, historia, polityka społeczna, psychologia, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia.
 
PROFIL ARTYSTYCZNY 
przedmioty rozszerzone: j. polski, j angielski
do wyboru przedmioty uzupełniające: plastyka, muzyka
Profil artystyczny jest adresowany do młodzieży pragnącej rozwijać swoje pasje związane z szeroko rozumianą sztuką. W ramach tego kierunku oferujemy rozszerzenia z języka polskiego oraz języka angielskiego. Edukacja muzyczna     i plastyczna, uzupełnione o zajęcia praktyczne, stanowią unikalną ofertę tej klasy. Tylko na zajęciach artystycznych w I LO nabędziesz wiedzy o dawnej i współczesnej sztuce, staniesz się jej świadomym odbiorcą, ale też twórcą. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w przedstawieniach teatralnych, wystawach malarskich czy koncertach staniesz twarzą w twarz z dziełami w pełnej ich okazałości. Dodatkowo będziesz mógł się rozwijać na zajęciach teatralnych czy filmowych, które proponujemy w ramach tego profilu. Poznasz tajniki pracy głosem, wejdziesz w role aktorskie, nauczysz się obsługi nowoczesnego sprzętu telewizyjnego, rozwiniesz swoje umiejętności malowania różnorodnymi technikami. Dobierzemy dla ciebie drugi język obcy: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski.
Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych oferujemy dodatkowo język włoski, język chiński oraz język francuski.
Wybór profilu daje możliwość zdobycia umiejętności wokalnych i aktorskich, rysunkowych i malarskich, co może ułatwić podjęcie studiów na różnych kierunkach: aktorstwo, muzykologia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, malarstwo, filologia angielska, pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna.
 
„Radź się przeszłości, żyj teraźniejszością i ciągle patrz w przyszłość”
 
I LO – SPRAWDZA SIĘ OD POKOLEŃ!