slider
slider
slider
slider

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

  • oferujemy INDYWIDUALNE PROFILOWANIE – uczeń sam wybiera profil i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w ramach trzech oferowanych przez szkołę
  • w pierwszych klasach odbywają się profesjonalne zajęcia z ROBOTYKI
  • w każdym profilu uczeń uczy się od drugiej klasy trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym i zdaje maturę z tych, które istotne są przy rekrutacji na wymarzone kierunki studiów, oferujemy 100% zdawalność egzaminu maturalnego i jedne z najwyższych wyniki w powiecie
  • proponujemy nowe profile dostosowane do potrzeb uczniów, wymogów rynku pracy i wymogów rekrutacyjnych na studia
  • w każdej klasie jest możliwość nauki języka angielskiego w zakresie rozszerzonym

W pierwszym roku uczysz się wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, tak jak w innych liceach. Od klasy drugiej realizujesz profil, który będzie dla Ciebie najlepszy. Nie wiąże się to z koniecznością zmiany klasy.

 

Kierunek MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

- profil politechniczny – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia
- profil informatyczny – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
- profil architektoniczno – matematyczny – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski
Przedmiot dodatkowy – od drugiej klasy lekcje rysunku, a od trzeciej rysunku technicznego

Kierunek BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

- profil medyczny – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
- profil biomedyczny – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
Przedmioty dodatkowe – dietetyka lub biochemia

Kierunek MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

- profil ekonomiczny – przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
- profil społeczny – przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmiot dodatkowy – ekonomia w praktyce

Kierunek HUMANISTYCZNY

- profil prawniczy – przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Przedmiot dodatkowy – historia sztuki i filozofia

- profil medialno – językowy – przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
Przedmiot dodatkowy – historia sztuki i filozofia

- profil artystyczny – przedmioty rozszerzone: język polski, geografia oraz wiedza o społeczeństwie lub
 - język polski, geografia, język angielski
Przedmiot dodatkowy – edukacja teatralna i muzyczna

Kierunek LINGWISTYCZNO-PRZYRODNICZY

- profil matematyczno – językowy – przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia
Przedmiot dodatkowy od klasy drugiej – elementy przekładu

 

Wszystkie drogi prowadzą do Czartorycha!