slider
slider
slider
slider

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

- oferujemy KLASY PROFILOWANE

- w każdym profilu od klasy I uczeń uczy się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym i zdaje maturę z tych, które są istotne przy rekrutacji na wymarzone kierunki studiów,

- oferujemy 100% zdawalność egzaminu maturalnego i najwyższe wyniki w powiecie

- proponujemy nowe profile dostosowane do potrzeb uczniów, wymogów rynku pracy i wymogów rekrutacyjnych na studia

- w naszej szkole odbywają się profesjonalne zajęcia z ROBOTYKI

Otwieramy kierunki:

kierunek matematyczno-fizyczny

kierunek biologiczno-chemiczny

kierunek matematyczno-geograficzny

kierunek humanistyczny

Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym...”
ZACZNIJ Z NAMI !