slider
slider
slider
slider

Ogłoszenie

Informuję o zawieszeniu zajęć w szkole w dniach 12 marca - 25 marca 2020 roku. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Marek Chrzanowski - dyrektor szkoły